Przejdź do głównej treści

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 21.11.2023 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 20 listopada 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY.
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII.
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC.
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU.

termin składania ofert upływa 4 grudnia 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej