Przejdź do głównej treści

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 17.11.2023 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 17 listopada 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII.
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI.

termin składania ofert upływa 2 grudnia 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej