Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna; Leczenie Stomatologiczne; Leczenie Szpitalne


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 13 września 2023 r. zostały ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
  • Leczenie Stomatologiczne
  • Leczenie Szpitalne

termin składania ofert upływa 27 września 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej