Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 11 września 2023 r. zostały ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

  • BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)

termin składania ofert upływa 25 września 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej