Skip to main content

Dla pacjenta

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że informacje z zakresu transgranicznej opieki zdrowotnej, tj. możliwości uzyskania zwrotu kosztów przysługującego w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej określonego świadczenia opieki zdrowotnej; świadczeń opieki zdrowotnej objętych wykazem, o którym mowa w art. 42e ust. 1; trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o zwrot kosztów; trybu rozpatrywania wniosków o wydanie zgody, o której mowa w art. 42b ust. 9, przykładowych stawkach stosowanych przy zwrocie kosztów świadczeń udzielonych w ramach opieki transgranicznej, znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego pod adresem:

http://www.kpk.nfz.gov.pl/

 

Informacja na temat przybliżonej wysokości kosztów zwrotu kosztów przysługujących w przypadku uzyskania w innym państwie członkowskim określonego świadczenia opieki zdrowotnej znajduje się:

http://www.kpk.nfz.gov.pl/images/downloads/Cennik.pdf

  

Natomiast wnioski i formularze dostępne są w PLIKACH DO POBRANIA -> DLA PACJENTÓW -> Leczenie w UE/EFTA

Stan na dzień 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej