Skip to main content

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Świadczenia lekarza POZ w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (chuk) 

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z profilaktyką chorób układu krążenia są finansowane zgodnie z Zarządzeniem 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Dla kogo

Program jest skierowany do osób znajdujących się na liście pacjentów lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, będących w wieku od 35. do 65. roku życia, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia oraz które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.

Adresatami programu są szczególnie osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne i inne).

Cel programu

  • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka
  • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK),
  • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK, promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Gdzie skorzystać z badań

Z badań można skorzystać u swojego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu). Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz lub pielęgniarka na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, określenia współczynnika masy ciała oraz wykonanych badań biochemicznych, podejmuje decyzję oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb dalsze zalecenia:

  • ponownego badania za 5 lat,
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
  • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
  • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Stan na dzień: 13 lipca 2022 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej