Skip to main content

PROFILAKTYKA JASKRY

PROFILAKTYKA JASKRY

Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry

Badania te skierowane są do osób w wieku powyżej 35. roku życia, które nie były diagnozowane w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz u których wcześniej nie zdiagnozowano jaskry. Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry może stanowić jedyny cel porady lub być wykonane dodatkowo w trakcie porady realizowanej z innych przyczyn. 

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z wczesnym wykrywaniem jaskry są finansowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia 12/2023/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry obejmuje:

  • przeprowadzenie wywiadu w kierunku jaskry,
  • przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki i objawów jaskry,
  • badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną, stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego,
  • badanie ciśnienia śródgałkowego- metodą tonometrii aplanacyjnej Goldmana lub tonometrii impresyjnej Schotza (zalecane także wykonanie pomiaru centralnej grubości rogówki),
  • badanie kąta przesączania- gonioskopia przy użyciu trójlustra Goldmana,
    określenie trybu dalszego postępowania, w zależności od wyniku badania.

Badania zrealizować można w każdej poradni okulistycznej, która posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do poradni wymagane jest skierowanie.

Po wykonaniu badania lekarz podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania. W przypadku prawidłowego wyniku badania – zaleca ponowne zgłoszenie się na badanie po 24 miesiącach. Gdy wynik badania jest nieprawidłowy, lekarz zobowiązany jest skierować pacjenta na dalszą diagnostykę lub leczenie poza programem.

Stan na dzień: 22 września 2023 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej