Dla kogo

Badania te skierowane są do osób w wieku powyżej 35. roku życia, które nie były diagnozowane w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub u których wcześniej nie zdiagnozowano jaskry. 

Gdzie skorzystać z badań 

Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry można wykonać we wszystkich poradniach okulistycznych, które podpisały umowę z NFZ.

Po wykonaniu badania lekarz podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania. W przypadku prawidłowego wyniku badania – zaleca ponowne zgłoszenie się na badanie po 24 miesiącach. Gdy wynik badania jest nieprawidłowy, lekarz zobowiązany jest skierować pacjenta na dalszą diagnostykę lub leczenie poza programem.