Skip to main content

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z wczesnym wykrywaniem raka piersi są finansowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia Nr 111/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Dla kogo

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wskazane jest, aby uczestniczka programu przyniosła zdjęcia mammograficzne z poprzednich rund skryningu w celu ich porównania z aktualnym wynikiem badania.

Programem od 1 stycznia 2024 r., będą objęte kobiety, które miały zdiagnozowaną wcześniej zmianę nowotworową piersi, jeśli:

  • leczenie zostało zakończone i 5-letni okres monitorowania- zalecenie badania co 12 miesięcy lub
  • leczenie nie zostało zakończone, ale po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi kobieta jest w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT) - zalecenie badania co 12 miesięcy.

Cel programu

Celem programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu krajów Unii Europejskiej, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka oraz wprowadzenie na terenie całego kraju ujednoliconych zasad postępowania diagnostycznego.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 22,8% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek, ryzyko zachorowania wzrasta po 50 r. ż. Spośród wielu czynników rakotwórczych coraz częściej w ryzyku zachorowania na raka piersi wskazuje się na uwarunkowania genetyczne. W Polsce około 10 % przypadków raka piersi występuje u kobiet, u których stwierdza się mutacje w obrębie genów, najczęściej w BRCA 1.

Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50 – 69 lat, które miały wykonywane badania mammograficzne co rok lub co 2 lata, nastąpiło zmniejszenie umieralności o 25 – 30%. Warto więc badać się systematycznie i nie pozwolić na rozrost zmian. Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia, jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Gdzie skorzystać z badań

Profilaktyczne badanie mammograficzne można wykonać w kilkunastu poradniach lub w mammobusie, który dojeżdża do najodleglejszych zakątków naszego województwa.

W ramach etapu podstawowego programu wykonywane jest badanie mammograficzne – w przypadku prawidłowego wyniku kobieta otrzymuje zaproszenie na ponowne badanie za 2 lata.

W przypadku nieprawidłowego wyniku badania uczestniczki programu kierowane są do etapu pogłębionej diagnostyki. Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego są kierowane (już poza programem) do dalszej diagnostyki lub leczenia do poradni specjalistycznych lub lecznictwa stacjonarnego posiadających umowę z NFZ. 

Stan na dzień: 11 czerwca 2024 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej