Skip to main content

Dla pacjenta

Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

w zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  

Uprzejmie informujemy, że ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw zmienia m.in. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1510 t.j. z późń. zm.).

 

Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutyczny udzielanych w aptekach (art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Analogiczne prawa mają już inwalidzi wojskowi, inwalidzi wojenni i kombatanci.

 

Może się jednak zdarzyć, że w dniu zgłoszenia się Pacjenta udzielenie świadczenia z różnych powodów nie będzie możliwe. W takiej sytuacji Pacjentowi wyznaczony zostanie inny termin, przy czym oczekiwanie na wizytę u specjalisty nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Żeby skorzystać z przysługujących uprawnień trzeba będzie okazać legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w aptece lub podczas rejestrowania się na wizytę do lekarza.

 

Legitymację wydaje na wniosek osoby zainteresowanej Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r., poz. 1386, art. 5).

 

Uprawnienia obowiązują od 31 sierpnia 2017 r.

 

Wzór legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

 

Legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm x 54 mm, o krawędziach zaokrąglonych, wykonana z tworzywa sztucznego.

 

Awers legitymacji

Awers wzoru legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

 

Rewers legitymacji

Rewers wzoru legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

 

Stan na dzień: 1 lipca 2019 r.

Źródło: Wydział Służb Mundurowych