Skip to main content

Dla pacjenta

ABC pacjenta - opieka nad pacjentem obłożnie chorym

film z tłumaczem migowym

Kolejny odcinek programu ŁOW NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta poświęcony opiece nad pacjentem obłożnie chorym. W programie pacjenci mogą dowiedzieć się z jakiej formy opieki medycznej w ramach ubezpieczenia mogą korzystać w momencie kiedy ich stan zdrowia nie rokuje na poprawę, kiedy jest się osobą samotną.

Film: ABC pacjenta - opieka nad pacjentem obłożnie chorym.

Tekst alternatywny audycji

Kolejny odcinek programu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta wyemitowanego na antenie TVP Łódź poświęcony opiece nad pacjentem obłożnie chorym. W programie pacjenci mogą dowiedzieć się z jakiej formy opieki medycznej w ramach ubezpieczenia mogą korzystać w momencie kiedy ich stan zdrowia nie rokuje na poprawę, kiedy jest się osobą samotną.

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sonda uliczna

Redaktor [głos z offu; widok na przechodniów]: Czy chorzy mogą być leczeni przez pielęgniarki, lekarzy w domu?

Kobieta w średnim wieku: Myślę, że tak. Ci co nie mogą się poruszać o własnych siłach, na wózku inwalidzkim lub ci którzy w ogóle nie mogą chodzić.

Starsza kobieta: Osoba samotna jest niezdolna wyjść, jak nie ma rodziny to by było wspaniałe rozwiązanie żeby się ktoś zainteresował.

Starsza kobieta:  W domu to raczej nie.

Wypowiedzi ekspertów

Magdalena Góralczyk NFZ Oddział w Łodzi: Lekarz może odwiedzić pacjenta na jego życzenie w domu. Taka wizyta jest dla pacjenta umówiona indywidualnie w godzinach pracy poradni, w godzinach pracy lekarza.

Dr Maciej Adamiec dyrektor Miejskiej Przychodnia „Chojny”: Lekarz rodzinny dokonuje badania, oceny stanu fizykalnego, ordynuje terapię czyli zleca leczenie, kieruje do specjalistów.

Dr Maciej Adamiec dyrektor Miejskiej Przychodnia „Chojny” [głos z offu; widok na starszych pacjentów poruszających się przy balkoniku, widok na lekarza wypisującego receptę]: Lekarz zleca badani, które częściowo mogą być zrealizowane w domu. Lekarz rodzinny wystawia również zlecenie na środki pomocnicze takie jak balkoniki, pieluchomajtki, pampersy, kule. W sytuacjach, które wykraczają poza jego kompetencje kieruje do poradni specjalistycznych, zapewniając przynajmniej w przypadku tych pierwszorazowych wizyt transport pacjenta. W sytuacjach takich, które wymagają nagłego rozpoczęcia terapii w warunkach szpitalnych zabezpiecza to, aby pacjent znalazł się w warunkach szpitalnych i tam odbywał terapię.

Magdalena Góralczyk NFZ Oddział w Łodzi: W przypadku chęci odbycia wizyty domowej należy umówić się z poradnią, z lekarzem na konkretny termin. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może również pokierować pacjenta do poradni specjalistycznej jeżeli uzna za zasadne dalsze leczenie u specjalisty. Pacjent może korzystać z takiej opieki zarówno w poradniach specjalistycznych, ale może również poprosić żeby lekarz specjalista odwiedził pacjenta w domu. Lekarz poradni specjalistycznej ma obowiązek odwiedzenia pacjenta w domu, jeżeli są do tego wskazania medyczne.

Dr Maciej Adamiec dyrektor Miejskiej Przychodnia „Chojny”:  Ważna jest współpraca z pielęgniarką środowiskowo – rodzinną, która w zakresie swoich kompetencji dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta.

Dr Maciej Adamiec dyrektor Miejskiej Przychodnia „Chojny” [głos z offu; widok na pielęgniarkę wychodzącą z poradni do domu pacjenta na wizytę domową]:  Lekarz rodzinny zleca zabiegi pielęgniarce środowiskowo – rodzinnej mogą to być np. iniekcje czyli podanie leków droga domięśniową, zmiana opatrunków, pielęgnacja stomii u pacjentów. Pielęgniarka nocnej i świątecznej pomocy realizuje zadania pielęgniarskie w dni wolne od pracy, wtedy kiedy kończy się zakres działania POZ. Oczywiście i lekarz i pielęgniarka mogą zadbać o to, żeby ta ciągłość była zapewniona.

Magdalena Góralczyk NFZ Oddział w Łodzi: Pacjenci mogą korzystać z tzw. opieki długoterminowej. Jest to forma leczenia przeznaczona dla osób, które na przykład wychodzą ze szpitala, których stan chorobowy nie pozwala na samodzielne dokonywanie czynności pielęgnacyjnych.

Plansza [Głos lektora czyta informację]: Pielęgniarka opieki długoterminowej ma obowiązek do odbycia czterech wizyt tygodniowo w domu pacjenta.
Wypowiedzi ekspertów

Magdalena Góralczyk NFZ Oddział w Łodzi: Z pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą korzystać pacjenci zarówno z dysfunkcjami somatycznymi jak i psychosomatycznymi. Do zakładu opiekuńczo – leczniczego jak i do pielęgniarki opieki długoterminowej kieruje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawiając określone skierowanie.

Plansza [Głos lektora czyta informację]: Za pobyt w ZOL trzeba płacić.

Wypowiedzi ekspertów

Magdalena Góralczyk NFZ Oddział w Łodzi: Taki ośrodek pobiera w wysokości 70% wynagrodzenia jakie otrzymuje pacjent, co jest równoważne z 250% najniższej średniej krajowej.

Dr Maciej Adamiec dyrektor Miejskiej Przychodnia „Chojny”: Istotnym elementem kompleksowej opieki nad osoba starszą jest porada geriatryczna. Należy pamiętać o tym, że lekarz rodzinny również do takiej poradni specjalistycznej może pokierować.

Magdalena Góralczyk NFZ Oddział w Łodzi [głos z offu; widok na pacjentów na oddziale geriatrycznym]: Pacjent może korzystać z dwóch takich poradni na terenie Łodzi a także od 1 listopada skorzystać z dwóch nowych poradni, które mieszczą się w Skierniewicach i Łowiczu.

Agnieszka Krawczyk pracownik socjalny szpitala im. WAM w Łodzi: Od kilku lat obowiązkiem każdego szpitala jest zatrudnienie pracownika socjalnego, który zajmuje się problemami socjalnymi, ale także psychosocjalnymi pacjentów i ich rodzin. Służy dla nich wsparciem, jest doradca, informatorem, pełni role pośrednika w kontaktowaniu się z instytucjami.

Agnieszka Krawczyk pracownik socjalny szpitala im. WAM w Łodzi [głos z offu; widok na pacjentów na pracownika socjalnego rozmawiającego z chorymi, widok na samotne starsze osoby na ulicy]: Pomoc organizuje oczywiście po zakończonym leczeniem w szpitalu. Do zakresu moich obowiązków należy miedzy innymi zorganizowanie opieki w warunkach domowych albo instytucjonalnych dla pacjentów, którzy wymagają długoterminowej opieki. Jeśli chodzi o pomoc środowiskową wykorzystujemy tutaj takie zasoby jak pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówki typu hospicja domowe, placówki długoterminowej opieki pielęgniarskiej, pielęgniarki środowiskowe. Jeśli chodzi o instytucjonalna pomoc przygotowujemy wnioski do zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej i innych placówek niepublicznych.

Monika Pawlak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Osobom starszym, obłożnie chorym, niepełnosprawnym zapewniamy dwie formy opieki. Pierwsza i podstawową są tzw. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia. Usługi opiekuńcze polegają na pomocy w codziennych czynnościach np. zrobienie zakupów, ugotowanie obiadu, pomoc w higienie osobistej, pomoc w sprzątaniu mieszkania.

Monika Pawlak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [głos z offu; widok na pacjentów na zajęciach w DPS]: Zakres tej pomocy zależy od sytuacji życiowej osoby, która tego wsparcia potrzebuje. Druga forma pomocy to są Domy Pomocy Społecznej. Osoba niesamodzielna w zależności od sytuacji życiowej i zdrowotnej może się ubiegać o miejsce w Domu Pomocy Społecznej. Są Domy Pomocy Społecznej dla osób starszych, również dla osób mających problemy zdrowotne, także dla osób chorych psychicznie. Umowna rekrutacja odbywa się na podstawie wywiadu środowiskowego. Co istotne pomoc jest udzielna na wniosek osoby zainteresowanej.  

Plansza [Głos lektora czyta informację]: Usługi opiekunki z MOPS oraz pobyt w DPS są płatne.

Sonda uliczna

Redaktor [głos z offu; widok na przechodniów]: Leczenie w hospicjum dla kogo jest przeznaczone?

Mężczyzna w starszym wieku: Raczej dla osób starszych, albo dla chorych na raka.

Kobieta w średnim wieku: Dla osób, które nie mogą chodzić, cały czas leżą.

Starsza kobieta:  Dla obłożnie chorych, którym szpital już nie pomoże.

Wypowiedzi ekspertów

Dr Aleksandra Ciałkowska – Rysz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej: Jest to działanie, które ma na celu poprawę jakości życia pacjentów i ich rodzin. Pacjentów, którzy borykają się z problemami ciężkiej, postępującej zagrażającej życiu choroby. Głównie są to pacjenci z chorobą nowotworową, bo jest to choroba, która daje najwięcej objawów. Mogą również skorzystać z opieki paliatywnej pacjenci w zaawansowanych stadiach AIDS, ze schorzeniami neurologicznymi takimi jak np. stwardnienie boczne zanikowe, bardzo ciężkie odleżyny.

Marzena Buda NFZ Oddział w Łodzi: Pacjentom nieuleczalnie chorym, którzy nie poddają się leczeniu przyczynowemu, u których postępuje choroba Fundusz gwarantuje opiekę w ramach oddziału medycyny paliatywnej, w ramach hospicjum stacjonarnego oraz hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej. Do tychże placówek skierowanie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Dr Aleksandra Ciałkowska – Rysz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej [głos z offu; widok na obłożnie chorych na oddziale medycyny paliatywnej]: Do poradni medycyny paliatywnej kwalifikujemy pacjentów, którzy po prostu są w dobrym stanie i mogą do nas dotrzeć. Natomiast powodem ich przyjęcia jest na przykład bardzo silny ból, czy inne objawy, które po prostu temu pacjentowi przeszkadzają w życiu.

Dr Aleksandra Ciałkowska – Rysz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej: Jeżeli pacjent jest słaby, nie może dotrzeć do poradni wówczas pacjent jest kwalifikowany do hospicjum domowego i do niego jedzie lekarz, bądź pielęgniarka czy tez inni członkowie zespołu, którzy tworzą wielodyscyplinarny zespół opieki paliatywnej.

Wypowiedzi pacjentów

Halina Kwiatkówna pacjentka hospicjum domowego: Na początku, jak usłyszała, że ja mam być pod opieką hospicjum to powiedziałam: „to wy już mnie do trumny pakujecie?”. Przeraziłam się strasznie. Powiedziałam, że za chińskiego Boga do hospicjum nie. Przyszły panie pielęgniarki.

Halina Kwiatkówna pacjentka hospicjum domowego [głos z offu; widok na pacjentkę w doku, podczas zabiegów wykonywanych przez pielęgniarkę]: Ja nie wiedziałam, ze można mieć tyle cierpliwości, tyle współczucia i takiego szczerego, niewymuszonego, nieinstytucjonalnego tylko normalnego ludzkiego współczucia. One mnie uruchomiły, bo bałam się kroku zrobić. Już mnie pakowali do trumny. Teraz uwierzyłam, że będę żyła normalnie.

Wypowiedzi ekspertów

Dr Aleksandra Ciałkowska – Rysz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej: Opieka paliatywna jest działaniem wielodyscyplinarnym, która jest sprawowana przez zespół, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, w niektórych sytuacjach również może brać udział osoba duchowna, może brać również udział wolontariusz.

Plansza [Głos lektora czyta informację]: W ramach hospicjum domowego pacjentowi należą się: lekarz – 2 razy w miesiącu, pielęgniarka – 2 razy w tygodniu, fizjoterapeuta, psycholog według potrzeb.

Wypowiedzi ekspertów

Dr Aleksandra Ciałkowska – Rysz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej [głos z offu; widok na pacjentów na oddziale medycyny paliatywnej]: Zespół opieki domowej powinien dostarczyć pacjentowi do domu koncentrator tlenu, jeżeli pacjent wymaga takiego sprzętu. Może to być również inny sprzęt np. wózki inwalidzkie, drobne sprzęty rehabilitacyjne, mogą to być materace przeciwodleżynowe. Jeżeli pojawia się ból trudny do opanowania, jeżeli jest duszność trudna do opanowania czy inne wskazanie do wykonania pewnych badań diagnostycznych wówczas pacjent jest kierowany do oddziału medycyny paliatywnej. Dr Aleksandra Ciałkowska – Rysz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej: Istnieje też opieka wyręczająca, czyli sytuacje, kiedy rodzina jest bardzo zmęczona opieką i kiedy tak naprawdę objawy są dobrze kontrolowane w warunkach domowych, ale jest potrzeba żeby troszeczkę wyręczyć rodzinę w opiece. Taki pobyt na oddziale przy opiece wyręczającej trwa do 10 dni.

Marzena Buda NFZ Oddział w Łodzi: Zarówno opieka stacjonarna domowa i ambulatoryjna w hospicjum i w poradni jest dla pacjenta bezpłatna.

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.