Skip to main content

Dla pacjenta

ABC pacjenta - leczenie u specjalisty

film w języku migowymPakiet onkologiczny i pakiet kolejkowy, które zostały wprowadzone z 1 stycznia 2015 r. przyniosły sporo zmian w zasadach leczenia w poradniach specjalistycznych. W programie wyjaśniamy Państwu, jak korzystać z leczenia u specjalisty i jak takie leczenie powinno być zorganizowane.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka programu ŁOW NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta emitowanego na antenie TVP Łódź.

Program prowadzi redaktor Anna Łukasik. Serdecznie zapraszamy!

Film: ABC pacjenta - leczenie u specjalisty

Przyciski odtwarzacza:


Skróty klawiszowe do zarządzania odtwarzaczem:

  • klawisz space funkcja: play/pauza
  • klawisz P funkcja: play/pauza
  • klawisz S funkcja: stop
  • klawisz F funkcja: pełny ekran
  • klawisz left funkcja: 5 sekund wstecz
  • klawisz right funkcja: 5 sekund w przód
  • klawisz up funkcja: podgłośnianie
  • klawisz down funkcja: przyciszanie
  • klawisz + funkcja: podgłośnienie
  • klawisz - funkcja: wyciszanie

Tekst alternatywny audycji telewizyjnej ABC pacjenta - leczenie u specjalisty

Siódmy odcinek programu ŁOW NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta poświęcony zmianom, które zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2015 r. przyniosły sporo zmian w zasadach leczenia w poradniach specjalistycznych. W programie wyjaśniamy Państwu, jak korzystać z leczenia u specjalisty i jak takie leczenie powinno być zorganizowane. Program prowadzi redaktor Anna Łukasik.

Serdecznie zapraszamy!

Początek programu

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sonda uliczna

Redaktor [głos z offu]; widok na przechodniów: Czy do lekarzy specjalistów potrzebne jest skierowanie?

Przechodnie:

Kobieta: Oczywiście.

Starsza kobieta: Tak. Na pewno.

Wypowiedzi ekspertów

Marzena Buda-Pietrzykowska NFZ oddział w Łodzi: Do większości poradni specjalistycznych wymagane jest skierowanie od lekarza poz ewentualnie od lekarza innej specjalności.

Marzena Buda-Pietrzykowska NFZ oddział w Łodzi [głos z offu; widok na pacjentów czekających w przychodni, widok na lekarza przyjmującego pacjenta]: Nie wymagane są skierowania do lekarza onkologa, psychiatry, stomatologa, ginekologa oraz wenerologa. Pacjent kontynuujący leczenie czyli systematycznie korzystający z porad lekarza specjalisty nie musi dostarczać nowego skierowania, gdyż nie obowiązują w przypadku porani specjalistycznych okresy ważności skierowań. Jeżeli pacjent korzysta regularnie z porad specjalisty nie musi donosić nowego skierowania. Nie ma czegoś takiego, że pacjent na każdy nowy problem medyczny musi dostarczać nowe skierowanie. Pacjent jest w stałym leczeniu i powinien być objęty kompleksową opieką bez względu na to, z jakiego powodu tej opieki potrzebuje.

Anna Leder NFZ oddział w Łodzi: Od pierwszego stycznia Narodowy Fundusz Zdrowia razem z Ministerstwem Zdrowia wprowadził nowe rozwiązanie tzw. rozwiązanie z pakietu kolejkowego. Potrzebują Państwo skierowania do okulisty i dermatologa. Takiego skierowanie nie potrzebują Ci pacjenci, którzy kontynuują leczenie u dermatologa i okulisty.

Anna Leder NFZ oddział w Łodzi [głos z offu; widok na badanie okulistyczne i dermatologiczne pacjenta]: Tacy pacjenci, którzy leczą się w poradniach od lat, kontynuują dalsze leczenie bez skierowania. Skierowania również nie potrzebują Ci z Państwa, którzy zapisali się na wizytę do okulisty albo do dermatologa jeszcze w roku 2014 na wizytę w roku 2015. Jeśli ktoś od Państwa będzie oczekiwał takiego skierowania jest to łamaniem prawa i mogą Państwo złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Plansza – głos lektora czyta informację jakie są zmiany od 1 stycznia 2015 r. w kwestii posiadanych skierowań: jedno skierowanie - do jednej poradni specjalistycznej, zapisy bez skierowania - do jednej poradni specjalistycznej, zapisy do onkologa – do jednej placówki onkologicznej.

Marta Motylewska rejestratorka w poradniach specjalistycznych: Pacjent po otrzymaniu skierowania powinien zgłosić się do rejestracji celem ustalenia terminu, w godzinach jej pracy. Może to zrobić również telefonicznie bądź przez rejestrację. Powinien dostarczyć w przeciągu 14 dni oryginał skierowania.

Marta Motylewska rejestratorka w poradniach specjalistycznych [głos z offu; widok na pacjentów w rejestracji, pracę rejestratorek]: Może zrobić to pocztą lub przez osobę trzecią, ale tylko w przypadku gdy ma stosowne upoważnienie. Skierowanie jest ważne dwa lata oprócz skierowania do poradni rehabilitacyjnej, które jest ważne miesiąc oraz skierowania na badania. Pacjentowi zawsze musimy wyznaczyć wizytę, nie możemy wskazywać terminu do zapisu wizyty odsyłając pacjenta np. „proszę się zgłosić za miesiąc”. Jeśli pacjent znajdzie wcześniejszy termin w innej poradni ma możliwość odbioru oryginału skierowania.

Plansza – głos lektora czyta informację, kto może skorzystać do wizyty u lekarza specjalisty poza kolejnością: honorowi dawcy krwi, dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego, uprawnieni żołnierze oraz weterani działań poza granicami państwa.

Anna Leder NFZ oddział w Łodzi: Są to osoby, które okażą dokument potwierdzający to, że maja szczególne prawo do świadczeń mogą skorzystać z leczenia w przychodni specjalistycznej w dniu zgłoszenia albo najwyżej w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia się do tej poradni. Poradni musi zagwarantować takiemu pacjentowi przyjęcie w odpowiednim czasie.

Sonda uliczna

Redaktor [głos z offu; widok na przechodniów]: Jeżeli do danego lekarza specjalisty jest długa kolejka i trzeba czekać kilka miesięcy, co wtedy?

Przechodnie:

Kobieta: Trzeba iść prywatnie.

Starsza kobieta: Nie mam pojęcia. Trzeba czekać.

Starsza kobieta: Prywatnie iść.

Wypowiedzi ekspertów

Anna Leder NFZ oddział w Łodzi: mamy ponad 2 000 poradni specjalistycznych w województwie łódzkim, np. 200 poradni ginekologicznych. Czas oczekiwania do poradni jest bardzo różny. To zależy od tego czy jest to poradnia przyszpitalna, czy jest to poradnia lubiana i oblegana przez pacjentów, która ma wielu pacjentów leczących się w niej latami. Dlatego ten czas oczekiwania do poradni specjalistycznych może bardzo się różnić.

Anna Leder NFZ oddział w Łodzi [głos z offu; obraz przeglądarki internetowej strony z informacją kolejkową]:  Narodowy Fundusz Zdrowia pokazuje na swojej stronie także kolejkę oczekujących, sprawozdawaną co do tygodnia. Oznacza to, że co tydzień dostajemy informację od świadczeniodawców jaki jest u nich pierwszy wolny termin zapisania się na wizytę. Przy czym pamiętajmy, że jest to pierwszy wolny termin dla pacjenta, który po raz pierwszy idzie do danej poradni specjalistycznej. Taki termin oczekiwania mogą państwo również sprawdzić telefonując pod bezpłatny numer telefonu infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dr Konrad Walczak wicedyrektor nadzorujący poradnie specjalistyczne w szpitalu im. WAM w Łodzi: Zwyczajowo wizyta u lekarza specjalisty trwa około 15 minut, czyli w zależności od stanu klinicznego pacjenta może się ona nieco wydłużyć do około 20 – 30 minut.

Dr Konrad Walczak wicedyrektor nadzorujący poradnie specjalistyczne w szpitalu im. WAM w Łodzi [głos z offu; widok na pracę personelu medycznego w laboratorium]: Lekarz specjalista zleca wykonanie badań diagnostycznych. Pacjent może wykonać badania, w tej placówce, w której ma je zlecone lub w placówce, która ma podpisaną umowę na badania diagnostyczne.

Marzena Buda-Pietrzykowska NFZ oddział w Łodzi [głos z offu; widok na pracę w laboratorium diagnostycznym, wykonywanie RTG, USG]: Pacjenci leczący się w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mają zapewniony dostęp do badań laboratoryjnych, badań obrazowych, czyli RTG, USG, róoraz do drobnych zabiegów chirurgicznych. Mogą mieć wykonane zabiegi typu biopsja, laseroterapia np. zmian siatkówki w przypadku poradni okulistycznych, nastawienie złamań w przypadku poradni ortopedycznych, w przypadku poradni ginekologicznych pacjentki mogą mieć wykonaną laseroterapię, krioterapię lub elektrokoagulację zmian powierzchownych.

Marzena Buda-Pietrzykowska NFZ oddział w Łodzi: W przypadku poradni neurologicznej można mieć wykonane blokady przeciwbólowe. Wszystkie te zabiegi mogą być wykonane w ramach poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez konieczności odsyłania pacjenta do oddziału szpitalnego.

Dr Konrad Walczak wicedyrektor nadzorujący poradnie specjalistyczne w szpitalu im. WAM w Łodzi: Lekarz specjalista nie może odsyłać pacjenta do lekarza poz po skierowanie na badania diagnostyczne.

Dr Konrad Walczak wicedyrektor nadzorujący poradnie specjalistyczne w szpitalu im. WAM w Łodzi [głos z offu; widok wykonywanie badań diagnostycznych u pacjentów – TK, rezonans magnetyczny]: W przypadku kiedy lekarz kieruje pacjenta do szpitala powinien zlecić mu badania, które pozwolą na stwierdzenie rozpoznania, na podstawie których chory ma rozpoznaną jednostkę chorobowa i przyjmowany jest do szpitala. Jeżeli już jest zakwalifikowany do hospitalizacji np. do zabiegu operacyjnego wówczas badania powinien mieć wykonane już w ramach hospitalizacji na terenie oddziału lub kliniki.

Anna Leder NFZ oddział w Łodzi: Wielu z Państwa korzysta z leczenia u lekarza specjalisty przez wiele, wiele lat. Muszą Państwo pamiętać, że lekarz specjalista powinien Państwu raz do roku przekazać informację dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To jest taka informacja, która jest wymagana, aby lekarz pierwszego kontaktu wiedział w jaki sposób pacjent jest leczony, jakie leki przyjmuje, jakie badania diagnostyczne są mu zlecane, na jakim etapie jest jego leczenie specjalistyczne. Te informacje są ważne również dla Państwa dlatego, że nie musicie korzystać przez cały czas z wizyt u lekarza specjalisty. Lekarz poz może wam wypisać recepty na leki, na podstawie informacji przekazanych przez specjalistę. Wie on w jakiej dawce powinny być leki, jak często, jakie to są leki. Recepta taka może być wypisana bez konieczności wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Pamiętajcie Państwo również, że lekarz specjalista jest tym lekarzem, u którego leczenie powinno się w pewnym momencie zakończyć. Lekarz kiedy uzna, że pacjent i jego leczenie jest ustawione, jego tryb leczenia jest znany, schorzenie jest rozpoznane, a jego leczenie może kontynuować lekarz pierwszego kontaktu powinien poinformować pacjenta o tym, że takie leczenie jest zakończone.

Spot: Lekarz rodzinny może założyć Ci kartę pacjenta onkologicznego.

Marzena Buda-Pietrzykowska NFZ oddział w Łodzi [głos z offu; obraz przeglądarki internetowej informującej o pakiecie onkologicznym]: Od 1 stycznia 2015 r. pacjenci mają możliwość ze skorzystania z tzw. zielonej karty czyli karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Karta ta gwarantuje przyspieszenie diagnostyki i leczenia onkologicznego. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydać każdy lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czyli każdy specjalista, bez względu na to czy posiada logo szybkiej ścieżki onkologicznej czy nie posiada.

Sylwia Batorska rejestratorka w poradniach specjalistycznych: Wybrane poradnie specjalistyczne realizują pakiet onkologiczny. Są to poradnie oznaczone logo pakietu onkologicznego. Lekarz specjalista ma 7 tygodni na diagnostykę pogłębioną.

Sylwia Batorska rejestratorka w poradniach specjalistycznych [głos z offu; widok na pracę recepcji]: W ramach tych poradni wykonywane są różne badania diagnostyczne: laboratoryjne, izotopowe, radiologiczne i endoskopowe. Pacjent zgłaszający się do poradni z kartą DILO w ciągu kilku dni jest rejestrowany do specjalisty. W przypadku stwierdzenia przez lekarza specjalisty nowotworu złośliwego pacjent jest kierowany do koordynatora pracującego w danej placówce. Koordynator kieruje kartę DILO pacjenta na konsylium.

Anna Leder NFZ oddział w Łodzi: Jednym z najważniejszych i podstawowych praw pacjenta zagwarantowanych mu Ustawa o prawach pacjenta jest prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, czyli całej informacji o jego leczeniu, o wynikach badań, o zlecanych lekach. Taka dokumentacja medyczna jest dostępna dla każdego pacjenta na żądanie, czyli wtedy kiedy pacjent poprosi o taką dokumentację medyczną ma prawo albo do dokumentacji skserowanej za odpłatnością, albo do specjalnego odpisu. Może również dla własnej wiedzy sfotografować za pomocą telefonu komórkowego. Pamiętajmy jednak, że oryginał dokumentacji medycznej musi zostać w poradni specjalistycznej. Do następnego lekarza idziemy już z kserokopią.

Mamy również prawo do wyników naszych badań diagnostycznych. Lekarz zleca te badania, ale my mamy prawo do kopii takich wyników badań diagnostycznych i żaden lekarz ani rejestracji nie mogą nam odmówić wydania kopii.

Podobnie jak z lekarzem pierwszego kontaktu, którego możemy zmienić kilka razy do roku tak również możemy zmienić poradnie specjalistyczną. To wymaga wówczas skserowania dokumentacji medycznej oraz uzyskania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nowego skierowania do specjalisty. Z takim nowym skierowaniem możemy poszukać innej poradni specjalistycznej, w której rozpoczniemy leczenie.

Koniec programu

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.