Skip to main content

Dla pacjenta

ABC pacjenta - ratownictwo medyczne

Odcinek w całości poświęcony jest ratownictwu medycznemu. Wyjaśniamy kiedy wezwać zespół ratownictwa medycznego a kiedy skorzystać z nocnej pomocy lekarskiej. Gośćmi programu są konsultanci w zakresie ratownictwa medycznego, Pani Dorota Okońska z Urzędu Wojewódzkiego, lekarz i ratownicy medyczni z WSRM.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia piątego odcinka programu ŁOW NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta emitowanego na antenie TVP Łódź.

Program prowadzi redaktor Anna Łukasik. Serdecznie zapraszamy!

Film: ABC pacjenta - ratownictwo medyczne

Przyciski odtwarzacza:


Skróty klawiszowe do zarządzania odtwarzaczem:

  • klawisz space funkcja: play/pauza
  • klawisz P funkcja: play/pauza
  • klawisz S funkcja: stop
  • klawisz F funkcja: pełny ekran
  • klawisz left funkcja: 5 sekund wstecz
  • klawisz right funkcja: 5 sekund w przód
  • klawisz up funkcja: podgłośnianie
  • klawisz down funkcja: przyciszanie
  • klawisz + funkcja: podgłośnienie
  • klawisz - funkcja: wyciszanie

Tekst alternatywny audycji telewizyjnej ABC pacjenta - ratownictwo medyczne

Szósty odcinek programu ŁOW NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta w całości poświęcony jest ratownictwu medycznemu. Wyjaśniamy kiedy wezwać zespół ratownictwa medycznego a kiedy skorzystać z nocnej pomocy lekarskiej.

Gośćmi programu są konsultanci w zakresie ratownictwa medycznego, Pani Dorota Okońska z Urzędu Wojewódzkiego, lekarz i ratownicy medyczni z WSRM. Program prowadzi lubiana i ceniona dziennikarka TVP Łódź redaktor Anna Łukasik.

Sonda uliczna

Redaktor [głos z offu]; widok na przechodniów: W jakich przypadkach można wzywać pogotowie?

Przechodnie:

Starsza kobieta: W stanie zagrożenia zdrowia.

Młody mężczyzna: W przypadku duszności, w przypadku utraty przytomności, gdy spotkamy nieprzytomnego człowieka na ulicy, w przypadku wypadku samochodowego, w przypadku pożaru.

Starsza kobieta: W przypadku ciężkiej choroby.

Redaktor [głos z offu], widok na przechodniów: Czy w przypadku przeziębienia należy wezwać pogotowie?

Młody mężczyzna [głos z offu], widok na przechodniów: Zdecydowanie nie.

Młody mężczyzna: Trzeba udać się do lekarza rodzinnego.

Starsza kobieta: Niestety nie, bo potem nie ma tego pogotowia dla ciężej chorych.

Wypowiedzi ekspertów

Mariusz Świetosławski dyspozytor w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi: Ilość karetek, którą dysponujemy jest ograniczona. Nie ma ich ani więcej ani mniej. Możemy dysponować tym co mamy. Wszędzie, gdzie pojedzie pogotowie, a tak naprawdę wystarczyłaby wizyta lekarza rodzinnego ktoś inny może się nie doczekać na tę pomoc.

Dorota Jędrzejczyk - Okońska kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: System Państwowego Ratownictwa Medycznego został utworzony aby zapewnić pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Dorota Jędrzejczyk – Okońska kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi [głos z offu]; widok na jadącą karetkę: Aby taką gotowość zapewnić służą do tego zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitalne oddziały ratunkowe. Są to jednostki systemu. Szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa łódzkiego mamy 17. Jeśli chodzi o zespoły ratownictwa medycznego one są rozmieszczone w taki sposób, aby zgodnie z Ustawą o Państwowym ratownictwie Medycznym zapewnić odpowiednie czasy dotarcia. W obrębie miasta wynosi on 15 minut. Natomiast poza miastami powyżej 10 tys. mieszkańców 20 minut. Na terenie całego województwa łódzkiego jest 98 zespołów ratownictwa medycznego. Są one równomiernie rozmieszczone.

Dr Rafał Walczak lekarz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi: System ratownictwa medycznego dysponuje dwoma rodzajami karetek. Są to karetki specjalistyczne, w których w skład wchodzi lekarz systemu i dwóch ratowników, w tym jeden pełni rolę ratownika kierowcy oraz karetki podstawowe, oznaczone literą „P”, w skład których wchodzi dwoje lub troje ratowników medycznych. Kompetencje ratownika są ograniczone, w zasadzie sprowadzają się do udzielenia podstawowej pomocy w przypadkach nagłego zagrożenia życia, zrobienia podstawowego badania, przewiezienia pacjenta do szpitala.

Dr Rafał Walczak lekarz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi [głos z offu]; widok na badanie pacjenta w karetce: Podstawowe badanie jest to ogólne badanie lekarskie z oznaczeniem ciśnienia, wykonanie EKG, takie rzeczy które wchodzą w skład oceny zdrowia pacjenta – czy on wymaga interwencji i zabrania do szpitala.

Dr Rafał Walczak lekarz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi: Lekarz ma trochę szersze możliwości, dlatego że zespoły lekarskie mają możliwość oceny i stwierdzenia zgonu oraz wydania karty zgonu, która jest dokumentem do dalszych czynności administracyjnych. Lekarz może wykonywać czynności, których nie może wykonywać ratownik, z racji ograniczonych leków posiadanych przez zespoły podstawowe. Są to leki o działaniu nasercowym, stosowane w przypadku zaburzeń rytmu serca.

Plansza – głos lektora czyta informację, o tym, czego nie może zrobić lekarz z zespołu ratownictwa medycznego: nie wystawi recepty, nie wystawi rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, nie da skierowania do specjalisty, nie zrobi badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych.

Dr Rafał Walczak lekarz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi [głos z offu]; widok na kierującego karetką ratownika: Zespoły specjalistyczne, jak i zespoły podstawowe są przeszkolone odnośnie udzielania pomocy medycznej dzieciom. Jeżeli zachodzi potrzeba dzieci zabierane są do szpitala na sor pediatryczny.

Dr Rafał Walczak lekarz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Rodzic powinien towarzyszyć dziecku. Zgodnie z Ustawą o Państwowym ratownictwie Medycznym jeżeli dziecko jest niepełnoletnie musi mu towarzyszyć opiekun prawny. Kiedy zabieramy pacjenta do szpitala informujemy rodzinę, do którego szpitala go zabieramy.

Dr Rafał Walczak lekarz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi [głos z offu, przejazd z karetki po ulicach, słychać wycie karetki]: Natomiast rodzina sama, w sytuacji gdy np. ktoś wyszedł z domu i nie wrócił, może sama dowiedzieć się w pogotowiu gdzie taka osoba została zabrana. Czyli zadzwonić pod nr 999 i tam podać swoje imię i nazwisko oraz nazwisko pacjenta, gdzie w bazie danych będzie możliwość uzyskania informacji. Pogotowie to nie jest taksówka, która tylko przyjeżdża i zabiera pacjenta do szpitala. Musimy ocenić stan pacjenta, rozebrać zbadać ciśnienie, zbadać poziom cukru, nakręcić EKG. To są czynności, które zabierają czas, a musimy to wykonać.

Plansza – głos lektora czyta informację jakie są telefony alarmowe: 999 i 112.

Mariusz Świętosławski dyspozytor w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi: Telefon odbiera dyspozytor medyczny. Dyspozytor prowadząc wywiad medyczny będzie nas pytał o rzeczy, które są potrzebne do zidentyfikowania naszego problemu. Zapyta się, jak się czujemy, co nam dolega, jakie są wartości ciśnienia. Ważne, aby na te wszystkie pytania odpowiadać – dzięki temu on będzie mógł ustalić, jakie będzie dalsze postępowanie. Przede wszystkim dyspozytor zapyta nas, gdzie jest potrzebna pomoc, gdzie się znajdujemy – to będzie pierwsze pytanie. Gdyby zerwało się połączenie będziemy wiedzieli, gdzie tej osoby szukać – nie kończymy rozmowy do momentu nam tego nie powie.

Każdy dyspozytor medyczny prowadząc swój wywiad również udziela pomocy, pierwszej pomocy. Tłumaczy w jaki sposób udzielić choremu pomocy: czy w zasłabnięciu, czy w zatrzymaniu krążenia czy w każdym innym przypadku. Tak ważne jest, żeby współpracować – słuchać i wykonywać to co mówi dyspozytor. Do przyjazdu pogotowia musimy tej pomocy udzielać. Często ten czas jest bezcenny. Kilka minut może bardzo zmniejszyć szanse na przeżycie.

Dr Paweł Ziółkowski konsultant wojewódzki ds. Medycyny Ratunkowej: Zespoły ratownictwa medycznego transportują osoby potrzebującej pomocy z reguły do najbliższego szpitala.

Dr Paweł Ziółkowski konsultant wojewódzki ds. Medycyny Ratunkowej Łodzi [głos z offu, widok na oddziały szpitalne, SOR]: W wyjątkowej sytuacji zespół kieruje się do wyspecjalizowanego szpitala, wyspecjalizowanego oddziału, który udzieli pacjentowi właściwej pomocy np. w przypadku amputacji dłoni – oddział chirurgii ręki, w przypadku zawału oddział kardiologii interwencyjnej. Szpitalne oddziały ratunkowe oraz izby przyjęć nie są z gumy. W tych oddziałach robi się tłok, także powinniśmy się do nich zgłaszać tylko w nagłych przypadkach. Kiedy w innym miejscu tej pomocy nie możemy uzyskać. Nie przychodźmy tam z błahymi potrzebami, bo zajmujemy czas i wydłużymy udzielenie pomocy najbardziej potrzebującym.

Magdalena Góralczyk NFZ oddział w Łodzi: Z systemu ratownictwa medycznego korzystamy w przypadkach kiedy mamy bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Magdalena Góralczyk NFZ oddział w Łodzi[głos z offu, widok na pacjenta przyjmowanego przez lekarza, a następnie widom mapki interaktywnej na stronie ŁOW NFZ z placówkami nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej]: W innych przypadkach należy zgłosić się do podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach 8.00 – 16.00 bądź skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki doraźnej, kiedy jest już po godz. 18.00 ewentualnie w dni świąteczne, kiedy lekarz POZ nie przyjmuje. Informacje na temat pomocy doraźnej i placówek gdzie możemy się zgłosić można znaleźć w placówce medycznej, w której jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej bądź na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dr Paweł Ziółkowski konsultant wojewódzki ds. Medycyny Ratunkowej: Śmigłowiec – lotnicze zespoły pogotowia ratunkowego wzywają zespoły ratownictwa medycznego. Dostępność lotniczego pogotowia ratunkowego powoduje to, że poszkodowany w bardzo krótkim czasie znajduje się we właściwym dla niego miejscu.

Dorota Jędrzejczyk - Okońska kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: W przypadku zdarzeń masowych bądź katastrof zespoły ratownictwa medycznego przemieszczają się z danego obszaru działania czy rejonu operacyjnego. Wtedy dyspozytor medyczny zgłasza takie informacje do lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, który w Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ma swoją siedzibę. Ten koordynuje działania pomiędzy poszczególnym rejonami operacyjnymi, a więc wspólnie z dyspozytorami koordynuje to zdarzenie.

Dr Rafał Walczak lekarz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi: Następuje rozdział miedzy zespołami ratownictwa medycznego a systemem transportu medycznego. Karetki poza Są to karetki wyłączone z systemu ratownictwa medycznego. Tak samo są to karetki z lekarzem, transportowe z ratownikami lub specjalistyczne karetki oraz karetki oznaczone symbolem „n” neonatologiczne, z lekarzem pediatra służące do transportu niemowląt czy tez małych dzieci, a wymagają przewiezienia w celach diagnostycznych.

Bożena Wardzyńska NFZ Oddział w Łodzi: Mamy do dyspozycji kilka form transportu sanitarnego: transport sanitarny międzyszpitalny oraz transport sanitarny podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy także tzw. transport daleki oraz transport wyjazdowy neonatologiczny przeznaczony dla noworodków.

Bożena Wardzyńska NFZ Oddział w Łodzi [głos z offu, widok przejeżdżające karetki]: Transport międzyszpitalny jest transportem bezpłatnym. To jest sytuacja gdy pacjent leży w szpitalu i musi zostać przewieziony albo na badania albo do innej placówki medycznej.

Bożena Wardzyńska NFZ Oddział w Łodzi [głos z offu, widok na poczekalnię w poz, budynek NFZ]: Można skorzystać również z transportu przy podstawowej opiece zdrowotnej. Bezpłatny transport przysługuje pacjentowi, który posiada dysfunkcję narządu ruchu i nie jest w stanie samodzielnie udać się na miejsce udzielania świadczeń. Z transportem dalekim mamy do czynienia wtedy kiedy pacjent musi korzystać ze świadczeń w konkretnej poradnio oddalonej od jego miejsca zamieszkania licząc tam i z powrotem powyżej 120 km. Lub musi skorzystać ze świadczeń wysokospecjalistycznych również w konkretnej poradni także oddalonej od jego miejsca zamieszkania o przynajmniej 120 km. W przypadku transportu dalekiego wymagane jest złożenie wniosku przez pacjenta bądź jego rodzinę do dyrektora Oddziału NFZ

Plansza – głos lektora czyta informację, o tym jakie są koszty korzystania z transportu: 40% - w przypadku gdy pacjent porusza się samodzielnie, ale wymaga transportu oraz 100% - w przypadku transportu międzynarodowego do granic Polski.

Bożena Wardzyńska NFZ Oddział w Łodzi: W przypadku transportu zagranicznego Fundusz refunduje tylko koszty od granicy kraju do miejsca zamieszkania pacjenta lub tez do miejsca, w którym nastąpi kontynuacja leczenia. W takich sytuacjach warto być przygotowanym i ubezpieczyć się u prywatnego ubezpieczyciela.

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.