Przejdź do głównej treści

Dla pacjenta

ABC pacjenta - szybka terapia onkologiczna

Zapraszamy Państwa do obejrzenia czwartego odcinka programu ŁOW NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta emitowanego na antenie TVP Łódź. Odcinek w całości poświęcony jest terapii onkologicznej.

Program prowadzi lubiana i ceniona dziennikarka TVP Łódź redaktor Anna Łukasik. Serdecznie zapraszamy!

Film:  ABC pacjenta - szybka terapia onkologiczna

Przyciski odtwarzacza:

Skróty klawiszowe do zarządzania odtwarzaczem:

  • klawisz space funkcja: play/pauza
  • klawisz P funkcja: play/pauza
  • klawisz S funkcja: stop
  • klawisz F funkcja: pełny ekran
  • klawisz left funkcja: 5 sekund wstecz
  • klawisz right funkcja: 5 sekund w przód
  • klawisz up funkcja: podgłośnianie
  • klawisz down funkcja: przyciszanie
  • klawisz + funkcja: podgłośnienie
  • klawisz - funkcja: wyciszanie

Tekst alternatywny audycji telewizyjnej ABC pacjenta - szybka terapia onkologiczna

Odcinek w całości poświęcony jest terapii onkologicznej. Program prowadzi lubiana i ceniona dziennikarka TVP Łódź redaktor Anna Łukasik.

Sonda uliczna

Redaktor: Czy chorzy na nowotwory powinni być wcześniej leczeni i diagnozowani?

Przechodnie:

Kobieta: Tak, powinni być.

Mężczyzna: Powinni być leczeni prędzej.

Mężczyzna: Zdecydowanie tak.

Starsze małżeństwo: Powinni byćszybciej diagnozowani.

Wypowiedzi ekspertów

Dr Urszula Czernek Z-ca kierownika lekarz kliniki chemioterapii i nowotworów: Najważniejsze jest szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia. Jak zaczniemy leczyć na wcześniejszym etapie tym większe szanse na wyleczenie tego pacjenta lub na zatrzymanie procesu nowotworowego.

Rzecznik NFZ Anna Leder: Ideą pakietu onkologicznego i szybkiej terapii onkologicznej, jest to żeby pacjent z podejrzeniem nowotworu czy też pacjent już chorujący na chorobę nowotworową został specjalnie zaopiekowany przez system. Taki pacjent zyska prawo do tego, żeby być leczony szybko. W ramach terapii pacjent uzyska świadczenia doskonałej jakości. Dzięki konsylium i koordynatorowi będzie wiedział w jaki sposób i na jakich etapach leczenia co będzie się działo. Leczenie tego pacjenta będzie zaplanowane od A do Z. Pacjent na własna rękę nie będzie musiał szukać poradni, w których ma się leczyć. Największym problemem osób z podejrzeniem nowotworu było długie oczekiwanie na wykonanie badań diagnostycznych.

Spot:

Szybka Terapia Onkologiczna bez limitów!

Wypowiedzi ekspertów

Rzecznik NFZ Anna Leder: Od 1 stycznia 2015 r. żaden pacjent z podejrzeniem nowotworu nie usłyszy w poradni ani w szpitalu, że nie ma pieniędzy na jego leczenie. Znosimy limity dla tych pacjentów, którzy będą realizowali terapie w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Dr Urszula Czernek Z-ca kierownika lekarz kliniki chemioterapii i nowotworów: Na nowotwory w Polsce choruje bardzo dużo osób, ponad 76 tys. kobiet oraz 76 tys. mężczyzn. Chorują ludzie w bardzo różnym wieku. Zdarzają się zachorowania u ludzi młodych, szczególnie nowotwory uwarunkowane genetycznie. Chorują również dzieci.

Spot:

Od 1 stycznia rusza program szybkiej ścieżki onkologicznej. To oznacza dostęp do większej liczby badań już od pierwszej wizyty.

Wypowiedzi ekspertów

Agnieszka Guziak ŁOW NFZ: Pakiet onkologiczny dedykowany jest pacjentom, u których podejrzewa się nowotwór złośliwy lub u których rozpoznano już chorobę nowotworową. Zmienia się i rozszerza rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który przed wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego będzie mógł zlecić szerszy zakres badań diagnostycznych.

Spot:

Jeśli wykażą coś podejrzanego otrzymasz kartę pacjenta onkologicznego i szybciej trafisz do specjalisty.

Wypowiedzi ekspertów

Agnieszka Guziak ŁOW NFZ: Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zwana zieloną kartą jest to dokument, który uprawnia pacjenta do wejścia w szybką ścieżkę onkologiczną bez skierowania i ułatwia pacjentowi poruszanie się w systemie. Jej zadaniem jest również wyeliminowanie poczucia zagubienia pacjenta w procesie diagnostyczno – terapeutycznym związanym z leczeniem nowotworu. Obejmuje szereg informacji m.in. dane pacjenta, informacje o odbytych wizytach u poszczególnych lekarzy, wyniki badań diagnostycznych i informacje o postawionej diagnozie. W końcowym etapie zawiera również plany leczenia pacjenta.

Teresa Kudlewska stowarzyszenie „Łódzki Klub Amazonka”: Jestem Amazonką. Przeszłam operację usunięcia piersi i węzłów chłonnych. Ważne jest dla pacjenta gdzie ma pójść, kto się nim zaopiekuje i jak szybko to nastąpi. Są różne postacie raka i niektóre są bardziej agresywne , dlatego szybkie dotarcie do lekarza jest bardzo istotne również dla psychiki każdej pacjentki.

Agnieszka Guziak ŁOW NFZ: pacjent może otrzymać kartę DILO od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz ten podejrzewa u pacjenta wystąpienie nowotworu oraz od lekarza specjalisty udzielającego świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jeśli w trakcie leczenia zostanie zdiagnozowany nowotwór złośliwy. Kartę można również otrzymać od lekarza w szpitalu, jeżeli lekarz udzielający świadczeń szpitalnych w wyniku prowadzonej hospitalizacji wykryje u pacjenta nowotwór złośliwy. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również pacjenci, którzy przez 1 stycznia 2015 r. mieli zdiagnozowany nowotwór złośliwy. Kartę wystawia wtedy lekarz prowadzący leczenie w szpitalu.

Spot:

Masz w ręku kartę pacjenta onkologicznego. To dzięki niej szybko trafisz do lekarza specjalisty i przejdziesz szczegółowe badania, które wyklucza lub potwierdzą wstępną diagnozę. Pogłębiona diagnostyka zajmie nie więcej niż 9 tygodni.

Wypowiedzi ekspertów

Rzecznik NFZ Anna Leder: Pacjent z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego trafi do poradni realizującej szybką ścieżkę onkologiczną oznaczone specjalnym logo. Lista tych poradni zostanie udostępniona na stronie internetowej pakietu onkologicznego i na stronie Narodowego funduszu Zdrowia. Pacjent trafi do poradni w ciągu 2 tygodni, a w ciągu kolejnych 7 tygodni podczas diagnostyki wstępnej i pogłębionej jego nowotwór zostanie rozpoznany. Lekarz specjalista na podstawie badań diagnostycznych, które będzie mógł zlecić ustali jaki jest stopień zaawansowania tego nowotworu i skieruje dalej z kartą DILO na kolejny etap leczenia. Pacjent w ciągu 9 tygodni od momentu zgłoszenia się do poradni specjalistycznej uzyska informacje czy jest chory na nowotwór oraz gdzie się udać żeby kontynuować leczenie.

Spot:

Jeśli badania u specjalisty potwierdzą nowotwór, od razu zajmie się tobą zespół lekarzy. To konsylium, które zaplanuje indywidualna terapię. Szpital, który wybrałeś wyznaczy też koordynatora.

Wypowiedzi ekspertów

Rzecznik NFZ Anna Leder: konsylium powinno się zebrać w ciągu 2 tygodni od dnia, kiedy pacjent trafi do szpitala z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego. W tym konsylium są   lekarze specjaliści m.in.: onkolog, chirurg onkolog, rentgenodiagnosta, lekarz chemioterapeuta. W przypadku dzieci to będzie onkolog dziecięcy i chirurg dziecięcy. W konsylium mogą brać udział także pielęgniarka, fizjoterapeuta oraz psychoonkolog.

Prof. Dr hab. Jacek Fijuth kierownik Zakładu Teleradioterapii: Konsylium ma zdecydować o najlepszym dla danego pacjenta sposobie leczenia. Na p[odstawie dokumentacji ma zdecydować czy leczenie trzeba rozpocząć od zabiegu chirurgicznego, czy też ma być poprzedzone leczeniem farmakologicznym, chemioterapią czy tez radioterapią. W pracy konsylium będzie brał udział koordynator.

Rzecznik NFZ Anna Leder: Koordynator to będzie taka osoba, która wskaże pacjentowi jak będzie przebiegało jego leczenie. Będzie informowała i dbała aby dokumentacja pacjenta była dokumentacją pełną, zawierającą wszystkie dokumenty potwierdzające diagnozę. Koordynator będzie prowadził pacjent przez wszystkie etapy leczenia. Onkologicznego

Dr Michał Spych kierownik Oddziału Radioterapii i Onkologii Ogólnej: Koordynator to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie pacjenta w poszczególnych etapach terapii. Cały czas będzie w kontakcie z pacjentem. Ma służyć pomocą organizacyjną, administracyjną i informacyjną. Po zakończeniu całego procesu terapeutycznego koordynator będzie odpowiedzialności za złożenie całej dokumentacji medycznej w jedna całość. Z taka dokumentacją medyczną pacjent wróci do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który będzie odpowiedzialny za dalszą opiekę nad pacjentem zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Agnieszka Guziak ŁOW NFZ: Po zakończeniu leczenia pacjent kierowany jest do poradni specjalistycznej, gdzie jeśli lekarz specjalista nie stwierdzi pogorszenia stanu zdrowia kieruje go do lekarza poz, który z powrotem staje się lekarzem prowadzącym.

Spot:

Wejdź na pakietonkologiczny.gov.pl lub zapytaj swojego lekarza.

Billboard:

Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.