Skip to main content

Dla pacjenta

22 kwietnia - Zdrowy poniedziałek z NFZ - spotkanie z farmaceutami

Środa, 22 kwietnia 2024 r.

godz. 14:00 - 17:00

Sala Obsługi Klientów, ul. Targowa 35 Łódź

W poniedziałek 22 kwietnia 2024 r. w godz. 14:00-17:00 w naszej Sali Obsługi Klientów w Łodzi przy ul. Targowej 35, odbywać się będzie wydarzenie pod hasłem Zdrowy poniedziałek.

Na Sali Obsługi Klientów NFZ odbędą się bezpłatne konsultacje farmaceutów z Polskiego Towarzystwa Opieki Farmaceutycznej w zakresie przyjmowania wielu leków, czyli tzw. polipragmazji.

Polipragmazja dotyczy co trzeciej osoby powyżej 65 roku życia. Kiedy rośnie ryzyko polipragmazji? Czym jest wielolekowość?

Polipragmazja to przyjmowanie co najmniej pięciu leków jednocześnie, które mogą jednocześnie wywoływać niepożądane efekty. Polipragmazja nazywana jest też wielolekowością, Jest groźna dla każdego, szczególnie dla osób starszych, które są obciążone chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia.

Polipragmazja –  jak sprawdzić, czy mnie to dotyczy?

Polipragmazja pojawia się, gdy przyjmujesz:

 • 5 lub więcej różnych rodzajów leków, w tym leki bez recepty
 • leki przez dłuższy czas
 • leki o wykluczającym się działaniu
 • niewłaściwe leki.

Ryzyko polipragmazji zwiększa się wraz z liczbą przyjmowanych leków.

Jak sobie nie zaszkodzić?

 • Stosuj tylko te leki, które przepisał Ci lekarz
 • Czytaj ulotkę dołączoną do leku. Zwróć uwagę na działania niepożądane
 • Przyjmuj leki w dawce przepisanej przez lekarza
 • Konsultuj każdą wątpliwość z lekarzem lub farmaceutą.
 • Policz, ile tabletek dziennie przyjmujesz. Przygotuj listę przyjmowanych leków i ich dawki
 • Informuj swojego lekarza o lekach przepisanych przez innych specjalistów.

Czy wiesz, że możesz otrzymać lek bezpłatnie?

Bezpłatny lek otrzymasz, jeśli masz:

 • ukończone 75 lat w dniu wystawienia recepty
 • receptę z kodem „S”
 • receptę wystawioną przez uprawnionego lekarza lub uprawnioną pielęgniarkę
 • lek, który znajduje się w wykazie leków refundowanych
 • schorzenia, które znajdują się na liście schorzeń do refundacji.

Dodatkowo można skorzystać z pomocy doradcy pacjenta, który:

 • wyda Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • podpowie z jakich programów profilaktycznych może skorzystać pacjent
 • udzieli informacji na temat zasad bezpłatnego leczenia
 • pomoże wyjaśnić sytuację ubezpieczeniową
 • wskaże placówki medyczne z najbliższymi terminami leczenia
 • udzieli informacji w sprawie leczenia uzdrowiskowego

Ponadto będzie można skorzystać z pomiarów w kiosku profilaktycznego, a wyniki omówić z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia oraz zapoznać się z portalem Diety NFZ, czy uzyskać informacje o dostępnych programach profilaktycznych NFZ i MZ.

Do zobaczenia!

Źródło: WOKiP