Skip to main content

Dla pacjenta

„Zdrowy Poniedziałek z ŁOW NFZ” - Słuch to bardzo ważna rzecz!

Poniedziałek, 18 marca 2024 r.

godz. 14:00 - 17:00

Sala Obsługi Klientów, ul. Targowa 35 Łódź

W poniedziałek 18 marca 2024 r. w godz. 14:00-17:00 w naszej Sali Obsługi Klientów w Łodzi przy ul. Targowej 35 w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim oraz w  Delegaturze w Skierniewicach  15:00 – 17:00 .  odbywać się będzie wydarzenie pod hasłem „Zdrowy Poniedziałek z ŁOW NFZ.

Podczas wydarzenia na SOK i w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim będzie możliwość:

  • wykonania bezpłatnego badania słuchu;
  • konsultacji laryngologicznych w zakresie aparatów słuchowych.

W Delegaturze w Skierniewicach w godzinach 15:00 – 17:00 będziemy gościć przedstawiciela firmy GEERS.

Dodatkowo klienci będą mogli wykonać analizę składu ciała na przenośnych analizatorach i skorzystać z pozostałych usług na Salach Obsługi Klientów.

Stan na dzień: 15 marca 2024 r.

Źródło: Rzecznik prasowy