Skip to main content

Dla pacjenta

Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych - konsultacje z ekspertami

 

W poniedziałek 20 marca 2023 r. w godz. 14:00-17:00 zapraszamy na Salę Obsługi Klientów w Łodzi przy ul. Targowej 35 na wydarzenie profilaktyczne „Razem sprawniej z ŁOW NFZ”. Tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy opiekunów, samych niepełnosprawnych i wszystkich zaangażowanych w przeciwdziałanie wykluczeniu inwalidów i osób z niepełnosprawnością.


Będzie można porozmawiać z ekspertami takich instytucji jak:


• ZUS – odpowiedzą na pytania dotyczące wypłacania świadczeń osobom, które nie są zdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji,
• KRUS – odpowiedzą na pytania dotyczące wydawania orzeczeń lekarza rzeczoznawcy lub Komisji Lekarskiej KRUS o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, stanowiące przesłankę do ustalenia prawa do świadczenia rentowego z KRUS,
• PFRON, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące różnych from wsparcia finansowego czy rzeczowego, ulg oraz uprawnieniach, a także wytłumaczą jak złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON,
• PUP, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące rozwoju zawodowego, przedstawią możliwości wsparcia finansowego przez PUP oraz pomogą w założeniu działalności gospodarczej osób z niepełnosprawnością,
• przedstawicielami Fundacji „Aktywizacja”,
• przedstawicielami Fundacji „Niepełnosprawność Bez Barier”,
• przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.


Dodatkowo wszyscy nasi klienci będą mogli bezpłatnie skorzystać z badań poziom cukru we krwi dzięki obecnym na SOK studentom medycyny z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA.

Ponadto będzie można:
• porozmawiać z doradcami na temat prowadzonych przez NFZ programów profilaktycznych oraz zasada leczenia,
• potwierdzić Profil Zaufany i uzyskać pomoc w logowaniu do Internetowego Konta Pacjenta,
• wyrobić kartę EKUZ.

 

Źródło: WOKiP