Skip to main content

Dla pacjenta

Sieć kardiologiczna w Łódzkiem

W dniu 14 lutego br. w Łodzi odbyło się spotkanie z placówkami medycznymi z regionu, które chcą się włączyć w pilotaż sieci kardiologicznej.

 

Wśród gości, którzy przybliżyli założenia programu oraz korzyści płynące dla pacjentów byli Minister Zdrowa Waldemar Kraska, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii Prof. Tomasz Hryniewiecki oraz Tobiasz Bocheński Wojewoda Łódzki. Gospodarzem spotkania był Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który reprezentował Dyrektor Oddziału Artur Olsiński. Podczas spotkanie zabrali głos i odpowiadali na pytania przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Koordynującego, czyli SP ZOZ CSK UM w Łodzi prof. Paweł Ptaszyński oraz Prof. Jarosław Drożdż konsultant wojewódzki w dziedzinie kariologii.

 

Widok na salę konferencyjną EC 1 i zebranych gości - przedstawicieli szpitali w województwie ódzkim.

 

Program pilotażowy został rozszerzony o kolejne województwa i będzie dostępny dla chorych z: Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Śląskiego oraz Małopolskiego, co oznacza to łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalisty oraz profesjonalnej terapii dla kolejnych blisko 160 tys. osób do końca 2024 r. Celem realizacji programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej na terenie nowych województw.

 

W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w tym podział kompetencji pomiędzy ustalone poziomy referencyjne działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia podmiotów, prowadzących diagnostykę i leczenie kardiologiczne.

 

Efektem pilotażu ma być także lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych.

 

Dla podmiotów uczestniczących w programie pilotażowym przewidziane są benefity za zwiększone obowiązki wynikające z udziału w programie, na temat których więcej informacji znajduje się poniżej.

 

Program skierowany jest przede wszystkim do podmiotów świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), poradni kardiologicznych oraz hipertensjologicznych (AOS) jak i SZPITALI posiadających oddziały kardiologiczne lub chorób wewnętrznych.

 

Konferencja prasowa - Minister Waldemar Kraska, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Tomasz Hryniewiecki, Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński oraz Dyrektor ŁOW NFZ Artur Olsiński. Przy mikrofonie p. Kraska.

 

Waldemar Kraska wiceminister zdrowia podczas spotkanie z placówkami medycznymi w Łodzi : Schorzenia kardiologiczne wysunęły się na 1 miejsce zgonów w Polsce. Dostęp do kardiologa nie wszędzie jest jednakowy. Nie wszędzie dostatecznie krótki. Włączamy aktywnie lekarzy POZ, bo to ważne, by opiekowali się tym chorymi ze schorzeniami kardiologicznym. POZ ma tu duże znaczenie, a kardiolodzy z poradni i szpitali uczestniczą w terapii,  gdy jest konieczna pogłębiona diagnostyka i leczenie. Na Mazowszu w ramach pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej chorzy zakwalifikowani mieli w ciągu 3 tygodni pierwszy kontakt z kardiologiem.

 

Konferencja prasowa - Minister Waldemar Kraska, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Tomasz Hryniewiecki, Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński oraz Dyrektor ŁOW NFZ Artur Olsiński. Przy mikrofonie p. Hryniewiecki

 

Prof. Tomasz Hryniewiecki  Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii: Krajowa Sieć Kardiologiczna jest częścią Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Głównym założeniem jest szybka diagnostyka, bo wówczas efekty są lepsze. To kompletne narzędzie dla lekarzy POZ. Opracowaliśmy też ścieżki pacjenta. Są konsultacje lekarzy w ramach heart team, telemedycyna, koordynator, który zaopiekuje się każdym chorym oraz infolinia dla pacjentów. Wszystko po to, by pacjent był pod dobrze zaplanowaną i podzieloną opieką.

 

Konferencja prasowa - Minister Waldemar Kraska, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Tomasz Hryniewiecki, Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński oraz Dyrektor ŁOW NFZ Artur Olsiński. Przy mikrofonie p. Olsiński

 

Artur Olsiński dyrektor ŁOW NFZ: Cieszymy się, że w naszym województwie rozpoczyna się pilotaż Krajowa Sieć Kardiologiczna. W Łódzkiem w zeszłym roku wydaliśmy 250 mln zł na leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia. Hospitalizowano 60 tys. chorych. Wielu z tych pobytów w szpitalu można było uniknąć. Konieczna jest profilaktyka i takie rozwiązania jak Krajowa Sieć Kardiologiczna. W Łódzkiem to 6 szpitali, wskazanych przez konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii, które zapewnią dostęp do diagnostyki i skoordynowanego leczenia chorym z całego regionu.

 PILOTAŻ W ŁÓDZKIEM

W Łódzkiem do pilotażu wskazane zostały przez Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia szpitale w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Zgierzu. Na poziomie I planuje się włączyć do pilotażu kilkadziesiąt poradni POZ i kardiologicznych w całym regionie.Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym jest SP ZOZ CSK UM w Łodzi, który koordynuje pilotaż w regionie; kwalifikuje pacjentów i pomaga w wyborze ośrodka, który będzie się nim opiekował; prowadzi diagnostykę i leczenie; nadzoruje pracę koordynatorów, zapewnia ośrodkom poziomu I i II korzystanie z porad i konsultacji, a także gromadzi analizuje i ocenia dane dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej.

 

KORZYŚCI DLA PACJENTA

  • Diagnostyka i leczenie zgodne z wytycznymi przygotowanymi przez grono ekspertów kardiologów specjalnie na potrzeby Programu pilotażowego
  • Opieka stała dedykowana osoba, która dba o każdy krok pacjenta w Sieci.
  • Średni czas rozpoczęcia diagnostyki to 30 dni.
  • Pacjent w ramach programu może zostać skierowany na hospitalizację. Dzięki współpracy Koordynatorów leczenia z różnych Ośrodków, pacjentowi proponowane jest miejsce i termin hospitalizacji. Możliwość przeprowadzania diagnostyki i leczenie w poradniach przyszpitalnych, zmniejsza i ogranicza ilość hospitalizacji. W celu bezpieczeństwa i ograniczenia stresu pacjentowi, wiele badań wykonywanych jest w warunkach ambulatoryjnych, ew. w ramach pobytów jednodniowych

RELACJE MEDIALNE

Źródło: Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji