Skip to main content

Dla pacjenta

Środa z profilaktyką - Higiena cyfrowa czyli profilaktyka e-uzależnień

Środa z profilaktyką

 

Higiena cyfrowa, czyli profilaktyka e-uzależnie

 

Internet

 • 11,9% polskich nastolatków w wieku 12–17 lat nadużywa Internetu.
 • Użytkownicy Internetu to częściej dziewczęta niż chłopcy oraz starsze nastolatki w wieku 15–17 lat.
 • 54,4% młodych ludzi miała kontakt z niebezpiecznymi treściami w Internecie.

 

Czy wiesz

 

Czym jest uzależnienie od Internetu i nowych technologii?

Uzależnienie od Internetu, komputera czy telefonu to stosunkowo nowe zjawiska. To stany, który objawiają się zaabsorbowaniem, fascynacją, traktowaniem nowych technologii jako narzędzia odprężenia i redukcji dyskomfortu. Intensywność korzystania zwiększa się w celu regulowania stanów emocjonalnych. Uzależnienie od Internetu i nowych technologii pływa negatywnie na relacje społeczne poprzez wycofanie, pojawianie się problemów szkolnych i zdrowotnych. W sytuacji ograniczonego dostępu pojawia się dyskomfort.

Higiena cyfrowa to działania ograniczające czas spędzany z telefonem, w serwisach społecznościowych i innych aplikacjach. To rozsądne stawianie granic oraz kontrola w użytkowaniu Internetu i nowych technologii.

 

Jakie objawy powinny zaniepokoić?

 • Ciągła potrzeba korzystania z Internetu, komputera, telefonu.
 • Brak kontroli nad czasem spędzonym w Internecie, telefonie, komputerze.
 • Rozdrażnienie, złe samopoczucie, agresja spowodowane brakiem możliwości lub utrudnieniami w korzystaniu z Internetu, telefonu, komputera.
 • Izolowanie się.
 • Problemy z koncentracją.
 • Problemy ze snem.
 • Relacje wirtualne stają się ważniejsze od realnych.

Młodzież kojarzy Internet z samymi pozytywami, często nie dostrzegając zagrożeń. Rolą rodzica jest edukacja i uświadamianie.

 

Czynniki zwiększające ryzyko uzależnienia

 • Trudne relacje społeczne - brak akceptacji, nieśmiałość, samotność, zamknięcie na innych ludzi.
 • Brak umiejętności spędzania wolnego czasu w domu i poza domem, brak szerszych zainteresowań, niechęć do zajęć dodatkowych.
 • Nieradzenie sobie z trudnościami.
 • Wygórowane oczekiwania społeczne dotyczące wizerunku osoby idealnej.
 • Brak ograniczeń czasowych w korzystaniu z Internetu, telefonu, komputera.
 • Nieprawidłowe relacje rodziców i dzieci, brak zaangażowania w codzienne życie dziecka.

 

Konsekwencje uzależnienia

 • Fizyczne – wady postawy, ból oczu, bóle głowy, wady wzroku, nadmierna masa ciała;
 • Psychologiczne – zaburzenia koncentracji, skłonność do kłamania;
 • Moralne – przemoc słowna, zatarcie granicy między dobrem a złem;
 • Społeczne – zanik więzi emocjonalnych, rezygnacja z aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;
 • Intelektualne – szok informacyjny, niezdolność do racjonalnej selekcji danych, zaburzenia pamięci.

 

Profilaktyka uzależnień

 • Uświadamianie dzieciom mechanizmów i czynników sprzyjających e-uzależnieniom;
 • Ograniczanie czasu spędzanego przed komputerem, telefonem.
 • Dawanie dobrego przykładu w zakresie korzystania z nowych technologii przez rodziców.
 • Zapewnienie wsparcia i właściwej komunikacji w rodzinie, dzięki którym nie trzeba szukać ich w sieci.
 • Rozmawianie z dzieckiem, odkrywanie i rozwijanie jego potencjału, poszerzenie i pogłębienie zainteresowań.
 • Spędzanie aktywnie czasu wolnego z dzieckiem, ponieważ to rodzice kształtują w dużej mierze nawyki i zainteresowania.

 

Gdzie szukać pomocy?

Podczas izolacji pandemicznej Internet stanowi znaczną część naszego życia i wielu osobom trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez niego. Do sfery online przeniosła się większość aktywności towarzyskich, a za sprawą zdalnego nauczania – edukacja. Jeśli pojawią się pierwsze objawy uzależnienia można uzyskać bezpłatną anonimową poradę i pomoc specjalistów:

 • 116 111 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę.
 • 800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci, pon.- pt. 12.00 - 15.00
 • 801 889 880 - Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne, pon.-niedz. 17:00-22:00

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej