Skip to main content

Dla pacjenta

Środa z profilaktyką - Profilaktyka zdrowotna

Logo środa z profilaktyką

 

Bądź odpowiedzialny za zdrowie!

 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA - STATYSTYCZNIE

 • Kobiety w Polsce żyją o 8 lat dłużej niż mężczyźni. To dwa lata krócej niż średnia w UE.
 • Powodem jest częstsze niż w innych krajach palenie papierosów, nieprawidłowa dieta, mała aktywność fizyczna, stres, a także późne zgłaszanie się na badania profilaktyczne.
 • Szacuje się, że przy objęciu badaniami przesiewowymi 75% populacji można uzyskać 25% spadek umieralności.
 • Według danych w NFZ odsetek kobiet, którym pobrano cytologię w listopadzie 2020 roku wyniósł 14%, w porównaniu do 2015 było to 21%. W przypadku mammografii odsetek przebadanych kobiet w listopadzie 2020 roku wyniósł 34%, a w listopadzie 2015 roku 43%.
 • Lekarze alarmują by nie zaniedbywać badań profilaktycznych, szczególnie w czasie pandemii.

 

Zdrowie jest w Twoich rękach!

Zdrowie wg WHO, to całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność. Dlatego tak ważne stają się wszelkie działania o charakterze profilaktycznym, mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

„Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury” - Hipokrates

 

Co wpływa na nasze zdrowie?

Koncepcja Marca Lalonde’a wyróżnia 4 grupy czynników mających wpływ na stan zdrowia:

 

Czynniki genetyczne - 15%, organizacja opieki zdrowotnej - 10%, środowisko życia - 20%, styl życia ludzi - 55%

 

Podstawą zdrowego stylu życia jest:

 • Racjonalne i zdrowe odżywianie, zgodne ze wskazaniami naukowymi np. dieta DASH.
 • Programy żywieniowe zalecane w dietoterapii i dietoprofilaktyce chorób dostępne są
  na portalu DIETY.NFZ.GOV.PL.
 • Systematyczna, wszechstronna aktywność fizyczna, która podnosi nie tylko sprawność, ale też odporność organizmu tak fizyczną, jak i psychiczną. Zalecenia WHO dla osób
  dorosłych niezależnie od wieku, obecności chorób przewlekłych, niepełnosprawności to 150 – 300 minut umiarkowanej lub 75 -150 min intensywnej aktywności fizycznej
  tygodniowo.
 • Właściwa kondycja psychiczna poprzez zachowanie higieny życia codziennego;
 • Unikanie stresujących sytuacji;
 • Dbanie o właściwą jakość i ilość snu oraz odpoczynku;
 • Brak używek: narkotyków, nikotyny, kofeiny czy alkoholu w nadmiernych ilościach, nadużywania leków, czy też innych środków psychotropowych.
 • Regularne badania profilaktyczne. Pamiętajmy o ich wykonywaniu ponieważ ratują życie.

 

To dlaczego się nie badamy?

Powody, dla których pacjenci rezygnują z badań, to najczęściej: 

 • brak czasu,
 • utrudniony dostęp do lekarza lub brak zaufania do niego,
 • przekonanie, że lepiej nie wiedzieć co nam dolega,
 • lęk przed diagnozą,
 • długi okres oczekiwania na wizytę u specjalisty,
 • nieumiejętność poruszania się w systemie opieki zdrowotnej,
 • obecnie obawiamy się także epidemii koronawirusa.

Lepiej być świadomym swojego stanu zdrowia, niż pielęgnować przekonanie, że wszystko jest w porządku.

 

Z jakiego programu profilaktycznego mogę skorzystać?

 • Aby wykonać podstawowe badania profilaktyczne najlepiej zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej POZ, który zakwalifikuje do właściwego programu, zleci podstawowe badania.
 • Szczegółowe informacje o programach profilaktycznych znajdziesz na stronie pacjent.gov.pl: https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne.

 

Gdzie mogę wykonać badanie profilaktyczne?

 

Gdzie znajdę informacje o zdrowym stylu życia?

 • Cykliczna akcja NFZ - ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ – co tydzień nowe informacje na temat odpowiedzialnej profilaktyki zdrowotnej https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/
 • Akademia NFZ na YOU TUBE – porady, filmy z ćwiczeniami, wypowiedzi ekspertów;
 • FB AkademiaNFZ

  

ABC BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 • Raz w roku warto wykonać morfologię i badanie moczu, sprawdzić ciśnienie tętnicze, cholesterol i poziom cukru we krwi.
 • U kobiet, które nie zaobserwowały u siebie niepokojących objawów, zaleca się wykonanie raz na 1-3 lata cytologii, a po 50. roku życia raz na 2 lata mammografii.
 • Co roku wizyta u ginekologa.
 • Osoby po 55. roku życia powinny zrobić kolonoskopię.
 • Profilaktyka zdrowotna, to inwestycja w dłuższe i zdrowsze życie.

  

Źródło: Rzecznik prasowy