Skip to main content

Dla pacjenta

Środa z profilaktyką - Dzień WZW - Higiena życia codziennego w profilaktyce zakażeń

  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała wirusowe zapalenia wątroby (WZW) za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku.

Przyczyną WZW są zakażenia wirusami przeważnie typu A, B, C, i E, z których za najgroźniejsze uznaje się przenoszone przez krew wirusy typu B (HBV) i C (HCV), podczas gdy wirusy typu A (HAV) i E (HEV) szerzą się drogą pokarmową oraz przez kontakt z osobami zakażonymi.

W Polsce najczęściej występują zakażenia HAV, HBV i HCV.

Na świecie zakażenia WZW A najczęściej występują na terenach o złym stanie sanitarnym, wśród osób nie przestrzegających higieny

 

{xtypo_info} HIGIENA TO SKUTECZNY SPOSÓB BY POWSTRZYMAĆ ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZAKAŻEŃ{/xtypo_info}

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A potocznie nazywane „żółtaczką” lub „żółtaczką pokarmową” jest chorobą o ostrym przebiegu, szczególnie ciężkim u osób dorosłych.

Wywołana jest przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Wirus HAV przenosi się drogą fekalno-oralną (choroba „brudnych rąk”).

U około 15% pacjentów objawy nawracają lub trwają ciągle nawet przez okres 6-9 miesięcy. U dzieci ponad 90% przypadków zakażenia tym wirusem przebiega bezobjawowo lub bardzo łagodnie

 

Do zakażenia wirusem może dojść przez:

 • kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nie umyte ręce),
 • kontakty seksualne z osobą zakażoną,
 • spożycie skażonego pożywienia (np. niemytych owoców),
 • spożywanie surowych owoców morza, zwłaszcza skorupiaków i ostryg,
 • picie skażonej wody, także w postaci kostek lodu,
 • nieprzestrzeganie ogólnych zasad higieny (szczególnie w miejscach publicznych i po wyjściu z toalety).

Do objawów tej choroby należą:

 • objawy grypopodobne (w pierwszym okresie),
 • objawy ze strony układu pokarmowego, np. odbijanie, zgaga, nudności, wzdęcia, uczucie wczesnej sytości,
 • żółtaczka (czyli zażółcenie skóry, białkówki oczu czy błon śluzowych, ciemny mocz).

{xtypo_info} U dorosłych choroba ma z reguły nagły początek i ciężki przebieg, wymagający hospitalizacji.
U 70 % osób WZW A przebiega z zażółceniem powłok skórnych.{/xtypo_info}

Jakie mogą być powikłania WZW A?

Do powikłań wirusowego zapalenia wątroby typu A należą:

 • nadostre zapalenie wątroby,
 • aplazja szpiku (rzadko).

Wirus wirusowego zapalenia wątroby typu Anie wywołuje przewlekłego zapalenia wątroby.

{xtypo_alert} MYCIE RĄK CHRONI CIĘ PRZED ŻÓŁTACZKĄ POKARMOWĄ{/xtypo_alert}

Jak można uchronić się przed WZW?

 1. Myj ręce!
 2. Pij wodę z butelki lub przegotowaną!
 3. Przestrzegaj zasad higieny, także podczas przygotowywania posiłków!
 4. Wykonaj szczepienie ochronne!

Najbardziej skuteczną metodą profilaktyki WZW A jest przestrzeganie zasad higieny (zwłaszcza częste mycie rąk), poprawa warunków sanitarnych oraz szczepienie!

Szczepienie przeciw WZW A

Szczepienia przeciw WZW A zalecane są szczególnie:

 • osobom wyjeżdżającym do krajów endemicznego występowania choroby (tj.: Bułgaria, Egipt, Tunezja, kraje rejonu basenu Morza Śródziemnego i Afryki, kraje Europy Wschodniej i Rosja).
 • pracownikom służby zdrowia, żłobków, przedszkoli, pracującym w wojsku,
 • pracownikom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności,
 • pracownikom oczyszczalni ścieków, obsługi urządzeń kanalizacyjnych i innych mających kontakt z nieczystościami,
 • dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW A, pacjentom z przewlekłymi chorobami wątroby, zakażonym HIV,
 • mężczyznom utrzymującym kontakty homoseksualne.

Szczepienie przeciw WZW A jest szczepieniem zalecanym. Koszt zakupu preparatu do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu. Samo wykonanie szczepienia jest bezpłatne, o ile punkt szczepień zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonanie szczepień. Szczepionka zapewnia długotrwałą odporność. Wystarczą dwie dawki szczepionki, aby uodpornić się na całe życie. Szczepionkę można zastosować również po kontakcie z osobą chorą.*

* https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/wzw-a/

* https://gis.gov.pl/zdrowie/szczepienia-zalecane/

 

 

Środy z profilaktyką - adresy stron:

Źródło: Rzecznik prasowy