Skip to main content

Dla pacjenta

Nie pal! Bezpłatne badania smokolizerem

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zapraszają do udziału w obchodach Światowego Dnia Rzucania Palenia.

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia

 

 

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%).

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada

  

W Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Pomysł akcji narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia.

 

21 listopada 2019 r.
sala obsługi ŁOW NFZ w Łodzi
ul. Kopcińskiego 56
w godz. 12.00-14.00

 

W tym roku, Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada na 21 listopada i tego dnia edukatorzy oświaty zdrowotnej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w godzinach 12-14 na sali obsługi klienta ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi będą czekali na Państwa w punkcie informacyjno-konsultacyjnym.

 

Osoby palące i narażone na bierne palenie tytoniu będą mogły skorzystać z badania polegającego na pomiarze tlenku węgla w wydychanym powietrzu i dowiedzieć się, jak skutecznie zerwać z nałogiem. Otrzymają także materiały informacyjne.

  

Przewlekłe choroby niezakaźne w tym, te spowodowane paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego, stanowią od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce. Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka płuc to palacze. Mimo to (KANTAR Polska 2019):

  • W dalszym ciągu prawie ¼ społeczeństwa nałogowo pali papierosy.
  • Tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz większości palaczy zdarza się palić w obecności osób niepalących. 8% palących Polaków przyznaje, że czasem pali w obecności dzieci, natomiast w obecności kobiet ciężarnych zdarza się zapalić 1% palaczy.
  • 34% Polaków mówi, że w ich domach pali się tytoń!
  • Mimo zakazu reklamy, aż 15% palących zetknęło się z jakąś formą reklamy i marketingu papierosów!

 

 Zdjęcie chłopca ze przełamującego papierosa

 

WAŻNE!

Przy okazji tego Święta koniecznie należy zaznaczyć, iż nie istnieje bezpieczny poziom zagrożenia biernym paleniem. Jest szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, dzieci, kobiet ciężarnych i płodów. Na całym świecie, około 600 tys. osób niepalących zmarło w 2011 roku z powodu narażenia na bierne palenie. 75% zgonów wynikających z biernej ekspozycji na dym tytoniowy dotyczy kobiet i dzieci (Tobacco Atlas 2012). Tym bardziej alarmujące jest, że w blisko 34% domów Polaków, pali się tytoń (KANTAR Polska 2019).

 

W tym szczególnym dniu zachęcamy wszystkie osoby palące do zastanowienia się nad najważniejszą wartością jaką jest zdrowie własne i innych oraz do podjęcia próby rzucenia palenia – nie tylko na ten dzień, ale na całe życie. Szczególnie, że w ciągu ostatniego roku tylko 16% palących podjęło próbę zaprzestania palenia, a tylko 13% palaczy planuje podjąć tą próbę w najbliższym czasie!

 

Plakat informujący o korzyściach wynikających z zaprzestania palenia na przestrzeni roku, 5 lat, 10 lat, 15 latach


źródło: GIS/WSSE w Łodzi