Skip to main content

Dla pacjenta

Tętniak aorty brzusznej - przebadaj się bezpłatnie

Ministerstwo Zdrowia zaprasza osoby w wieku 65 lat i powyżej do udziału w Ogólnopolskim programie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020". W ramach programu pacjentom oferowane jest bezpłatne badanie ultrasonograficzne, którego celem jest stwierdzenie występowania tętniaka aorty brzusznej. Badania wykonywane są u osób w wieku 65 lat i powyżej, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, spośród wymienionych poniżej:

  • choroba wieńcowa,
  • palenie tytoniu,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • hiperlipidemia,
  • płeć męska.

Celem realizacji Ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej jest zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej. W latach 2018-2020 planowane jest objęcie badaniem przesiewowym 30 tys. osób.

Na badania można zarejestrować się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii:
(22) 417 13 25

Program badań przesiewowych w Łódzkiem realizowany jest w następujących ośrodkach:


    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

ul. Północna 42
91-425 Łódź

    Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Źródło: Ministerstwo Zdrowia