Centrum Św. Rodziny

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny przy ul. Wigury 19 w łodzi zaprasza mieszkańców Łodzi do skorzystania z Projektu unijnego "UDARemniamy wykluczenie miszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

 

Jednym z celów Projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, które w przeciągu 36 ostatnich miesięcy przebyły udar mózgu. Projekt przewiduje m.in. zapewnienie kompleksowego wsparcia interdyscyplinarnego zespołu opieki w miejscu zamieszkania pacjenta.

 

Udar