Skip to main content

Dla pacjenta

Pacjenci wybrali! Hipokrates Ziemi Łódzkiej 2016 - Rozmowa

Plebiscyt zorganizował Dziennik Łódzki wraz z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.


Plebiscyt miał na celu zaprezentowanie oraz uhonorowanie najbardziej cenionych lekarzy, pielęgniarek, położnych, a także najlepszej – zdaniem pacjentów – placówki medycznej.


Dziś przedstawiamy uczestników, którzy zajęli miejsca od I do III we wszystkich pięciu kategoriach.


Miejsca I-III w głosowaniu zajęły:

 • w Kategorii Lekarz Roku 2016
  1. dr n. med. Elżbieta Kędzia-Kierkus,
  2. lek. Beata Chmielewska-Pytka,
  3. lek. Elżbieta Olczyk
 • w Kategorii Lekarz Pediatra Roku 2016
  1. dr n. med. Elżbieta Jędrzejewska,
  2. lek. Barbara Filipczak,
  3. lek. Ewa Śmiechowicz
 • w Kategorii Położna Roku 2016
  1. Dorota Grabowska,
  2. Dorota Lipińska,
  3. Kinga Tomczyk
 • w Kategorii Pielęgniarka Roku 2016
  1. Krystyna Wiktorowicz,
  2. Renata Sobczak,
  3. Iwona Kruś
 • w Kategorii Placówka Medyczna Roku 2016
  1. Przychodnia CM Medyceusz, ul.Studzińskiego 61, Radogoszcz,
  2. NZOZ Sanmed, Łódź, ul. Tatrzańska 112,
  3. Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego Łódzkiej Fundacji Kamień Milowy, ul. Kraszewskiego 7/9.

Fotografie oraz krótkie opisy dokonań osób i placówek, które zdobyły największe uznanie w tegorocznym plebiscycie.

_____________________________________________________


Zwycięzcy akcji zostaną przedstawieni w styczniowym dodatku do Dziennika Łódzkiego, a także otrzymają dyplomy z rąk dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz redaktora naczelnego Dziennika Łódzkiego. Uroczystość wręczenia dyplomów i statuetek odbędzie się na przełomie stycznia i lutego w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowo dyplomami zostaną uhonorowani kandydaci z miejsc IV–X (to odbędzie się już poza galą).


Niewątpliwie wszyscy laureaci mogą być dumni z uznania, a przede wszystkim z zaufania, jakimi darzą ich pacjenci. W ciężkiej misji i służbie, jaką jest wykonywanie zawodów medycznych, to szczególnie cenne.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!Tytuł naukowy jest ważny, ale liczy się też empatia

Rozmawiamy z Arturem Olsińskim, dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Artur Olsiński, dyrektor Łódzkiego Oddziału NFZ„Dziennik Łódzki” oraz Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczynają plebiscyt, którego celem jest uhonorowanie najlepszych lekarzy, położnych, pielęgniarek i placówek medycznych w naszym regionie. Co to znaczy „najlepszych”? Co przemawia za tym, że pacjenci darzą niektórych lekarzy i placówki szczególnym zaufaniem?

Najlepszy lekarz? Moim zdaniem to lekarz wrażliwy, wnikliwy, taki, który słucha pacjenta. Gdy trudno o trafną diagnozę wtedy ważna jest intuicja lekarza, taki słuch absolutny. Wierzę, że lekarz czy lekarka, których wybiorą pacjenci - czytelnicy „Dziennika”, będzie go miał.

Najlepsza przychodnia? Powiem o rzeczy pozornie tylko mało istotnej - taka, do której można się dodzwonić i w prosty sposób umówić na wizytę! Na to najczęściej narzekają pacjenci.

Sama fachowość wystarczy, czy też pacjenci oczekują wyższych standardów od osób, którym powierzają swoje zdrowie?

Tytuł naukowy, autorytet to ważne, jednak równie ważne są empatia, szacunek i holistyczne podejście do chorego.

Czy pacjenci mają prawo swobodnie decydować o wyborze lekarza?

Tak, oczywiście spośród tych, którzy mają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci lubią i chcą mieć wybór. Mogą zmieniać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) bezpłatnie trzy razy do roku i korzystają z tego przywileju. Szczególnie placówki POZ zabiegają o każdego pacjenta. Przypomnę, że za każdego pacjenta na liście aktywnej lekarza POZ, pielęgniarki i położnej, NFZ płaci bez względu na to, czy pacjent korzysta z opieki, czy nie.

Czy wciąż pokutujące przekonanie, że jakość usług w prywatnej służbie zdrowia przewyższa tę, na którą można liczyć w placówkach publicznych, jest uzasadnione?

Coraz wyższą jakość usług wymuszają zmieniające się warunki kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Placówki, które mają kontrakt z NFZ także inwestują w remonty, w sprzęt, w szkolenia personelu. Zależy im na bezpieczeństwie pacjentów i podwyższaniu standardów opieki.

Proszę powiedzieć, czy liczy Pan na to, że plebiscyt mający na celu uhonorowanie najlepszych będzie też mobilizacją do podnoszenia jakości usług dla innych placówek?

Rywalizacja jest codziennością większości placówek medycznych, biorą przecież udział w wielu różnych rankingach. Mam nadzieję, że tytuł zwycięzcy naszego plebiscytu będzie tym najbardziej upragnionym  tytułem, bo przyznanym przez samych pacjentów. Chcielibyśmy, żeby nasz plebiscyt motywował lekarzy i placówki medyczne, ale też pokazywał, że darzymy ich szacunkiem. Z drugiej strony zależy nam, by pacjenci, także ci, którzy zdecydują się wziąć udział w głosowaniu, byli coraz bardziej świadomi swoich praw. Dlatego kolejnym etapom plebiscytu będą towarzyszyły artykuły, które przypomną i zasady rejestracji do placówki medycznej, i prawa pacjenta.

Rozmawiała
PATRYCJA WACŁAWSKA

Fot. Krzysztof Szymczak