Przejdź do głównej treści

Dla pacjenta

Kampania 17 milionów - bliżej pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

Szanowni Państwo, cały październik trwa ogólnopolska kampania społeczna na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym 17 milionów. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z Fundacją Kolorowy Świat zachęcają do zauważenia i zrozumienia codziennych problemów osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Aż do końca października potrwa ogólnopolska kampania społeczna 17 milionów. Organizator akcji – Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” – w taki sposób zwraca uwagę Polaków na codzienne problemy osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i przypomina, iż ludzie z MPD są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. W tegoroczną kampanię 17 milionów zaangażowało się wiele osób prywatnych, instytucji oraz osób publicznych, którzy wspierają akcję w mediach społecznościowych.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami o Mózgowym Porażeniu Dziecięcym - jego przyczynach oraz życiu z chorobą.

17 milionów to nie kumulacja wygranej

17 milionów to prawie połowa ogólnej liczby mieszkańców Polski, a na całym świecie już ponad 17 milionów osób cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce. W Polsce szacuje się, ponad połowę liczby osób niepełnosprawnych ruchowo stanowią chorzy na MPD. Dlatego też w roku 2015 z myślą o osobach dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” zainicjowała ogólnopolską kampanię społeczną 17 milionów. Głównym celem tej cyklicznej akcji jest zwrócenie uwagi i uwrażliwienie społeczeństwa na codzienne problemy osób z MPD oraz przełamywanie stereotypów w postrzeganiu tego rodzaju niepełnosprawności.

Zielony symbolem solidarności z osobami chorymi na MPD

Motywem przewodnim tegorocznej kampanii 17 milionów jest kolor zielony jako symbol solidarności z osobami cierpiącymi na MPD. Dlatego też dodatkowym akcentem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego było podświetlanie różnych miejsc i obiektów na zielono. 5 października punktualnie o godz. 19.00 na znak solidarności z osobami dotkniętymi MPD w 17 polskich miastach kilkadziesiąt miejsc zabłysło na zielono zaczynając od Zamku Królewskiego w Warszawie, przez katowicki Spodek, Zamek Królewski w Chęcinach, poznański stadion INEA, wrocławski SKY Tower, Operę i Filharmonię Podlaską oraz wiele innych miejsc.

Pomimo, iż kulminacja wielu działań i wydarzeń związanych z kampanią 17 milionów odbyła się 05 października podczas Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego, to cała kampania informacyjna trwa od 1 do 31 października mając za zadanie przypominać Polakom, iż osoby z MPD są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i nie potrzebują ckliwej litości, tylko większej wrażliwości, zrozumienia ich potrzeb i pewnych niepełnosprawności, a czasem drobnej pomocy w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami.

Mózgowe Porażenie Dziecięce statystycznie występuje u 2 na 1000 urodzonych dzieci, a na świecie obecnie jest ponad 17 milionów osób dotkniętych tą niepełnosprawnością.

Mózgowe porażenie dziecięce (w skrócie MPD, z ang. CP - “cerebral palsy”) to zespół przewlekłych zaburzeń neurologicznych, wynikający z trwałego uszkodzenia mózgu, który obejmuje zaburzenia ruchu i postawy. Do najczęstszych problemów towarzyszących mózgowemu porażeniu dziecięcemu należą: słaba koordynacja, sztywność mięśni (tzw. spastyczność) oraz kłopoty z połykaniem i mówieniem. Najczęściej MPD jest wynikiem uszkodzenia lub zaburzenia rozwojowego mózgu we wczesnym stadium. Może powstać na skutek wielu czynników: patologii płodowych, uszkodzeń okołoporodowych lub poporodowych, co oznacza, że do urazu mózgu może dojść zarówno w łonie matki, w trakcie porodu, jak i w ciągu kilku pierwszych miesięcy życia dziecka. Jednymi z najczęstszych przyczyn wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego są: niedotlenienie, złe ułożenie płodu oraz wcześniactwo.

W zależności od obszaru uszkodzenia, można wyodrębnić następujące rodzaje MPD:

  • porażenie piramidowe
  • porażenie pozapiramidowe
  • porażenie móżdżkowe
  • porażenia w postaci mieszanej

Najczęstsze objawy mózgowego porażenia dziecięcego

Objawy mózgowego porażenia dziecięcego mogą występować już u noworodków, a w przypadku uszkodzeń mózgu mniejszego stopnia w późniejszym okresie.

Najbardziej charakterystycznymi objawami MPD są zaburzenia ruchowe: spastyczność, czyli wzmożone napięcie mięśni, hipotonia mięśniowa - wiotkość mięśni, niedowłady, ruchy mimowolne oraz zaburzenia psychomotoryczne. W przypadku mózgowego porażenia dziecięcego mogą też współwystępować zaburzenia rozwoju umysłowego, zaburzenia zachowania, upośledzenie narządów wzroku, słuchu i mowy, a także epilepsja.

Niestety mózgowe porażenie dziecięce jest nieuleczalne. Uszkodzenie mózgu jest nieodwracalne i prowadzi do trwałej niepełnosprawności, a osoby dotknięte MPD wymagają stałej opieki i rehabilitacji przez całe życie.

Najważniejszą rolę w przypadku dzieci z porażeniem mózgowym odgrywa rehabilitacja ruchowa. Pozwala na ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności oraz umożliwia wypracowanie odpowiednich umiejętności i zachowań kompensacyjnych.

Łódzka Fundacja Pomocy Dzieciom „KOLOROWY ŚWIAT”

Łódzka Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” od kilkunastu lat zajmuje się pomocą dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym prowadząc przedszkole, szkołę podstawową oraz dzienny odział rehabilitacji. Dzięki współpracy z certyfikowanymi fizjoterapeutami, terapeutami, lekarzami, logopedami, psychologami, pedagogami oraz innymi specjalistami od wczesnej interwencji zapewnia wieloaspektową terapię oraz rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb dzieci.

logo Fundacji Pomocy Dzieciom KOLOROWY ŚWIAT

W dniach 4-5 listopada 2016 w Łodzi, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej spotkają się polscy i zagraniczni eksperci specjalizujący się w wieloaspektowym wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku od 0 do 3 lat. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się kilkanaście wykładów, prelekcji oraz warsztatów, podczas których lekarze, terapeuci, fizjoterapeuci, psychologowie oraz pozostali specjaliści będą nie tylko zapoznawać się z najnowszymi badaniami czy stosowanymi terapiami, ale także wymienią wzajemnymi doświadczeniami z tego zakresu. Pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, która od kilkunastu lat zajmuje się wielotorową terapią dzieci dotkniętych MPD.

Patronat Honorowy nad konferencją objęła Naczelna Izba Lekarska, patronat: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, a patronat medialny Gazeta Lekarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, MEDTube.pl, ZnanyLekarz.pl oraz EdukacjaMedyczna.pl.

Udział w konferencji jest płatny, a z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Program konferencji oraz wszelkie informacje na temat rejestracji dostępne są na: http://www.kolorowyswiat.org/ekspert-mpd/konferencja

Więcej informacji dotyczących rejestracji na konferencję dostępnych na: http://www.kolorowyswiat.org/ekspert-mpd/konferencja

Więcej informacji na temat ogólnopolskiej kampanii społecznej 17 milionów na: http://17milionow.pl/

Serdecznie zapraszamy!