Skip to main content

Dla pacjenta

NFZ ostrzega przed OSZUSTAMI!

UWAGA OSZUŚCI!

W związku z niepokojącymi sygnałami o oszustach, którzy odwiedzają Państwa w domach, podając się za pracowników NFZ, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że PRACOWNICY NFZ NIGDY NIE ODWIEDZAJĄ PACJENTÓW W DOMACH.

Wszystkie sprawy związane z wykonywaniem zadań przez NFZ załatwiane są przez pracowników Funduszu wyłącznie korespondencyjnie, osobiście w siedzibach NFZ lub telefonicznie.

Jedyny wyjątek, w przypadku którego pracownicy NFZ mogą wykonywać swoją pracę poza siedzibą NFZ stanowią zorganizowane akcje i różnego rodzaju imprezy, takie jak np. Senioralia, Dzień Osób Niepełnosprawnych organizowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy zakładanie kont w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta podczas wizyt w różnych instytucjach publicznych/zakładach pracy na terenie działalności oddziału Funduszu.

Ponadto wskazujemy, iż wszyscy pracownicy NFZ, w trakcie wykonywania pracy, zarówno w siedzibie, jak i poza siedzibą NFZ, mają obowiązek noszenia identyfikatorów z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem, na którym są zatrudnione.

Prosimy o szczególną czujność i niewpuszczanie do domu oszustów oraz nieprzykazywanie ani osobiście, ani telefonicznie jakichkolwiek danych osobowych nieuprawnionym osobom.

Każdy przypadek wskazujący na wyłudzanie danych osobowych prosimy zgłaszać na policję.

Źródło: Dział Obsługi Świadczeniobiorców