Skip to main content

Dla pacjenta

Wykazy materiałów stomatologicznych

 

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu gwarantowanych świadczeń zdrowotnych:

  • materiał do wypełnień czasowych;
  • cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy;
  • cementy glasjonomerowe;
  • kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych
    (od 3+ do +3, od 3- do -3); 
  • amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2;
  • materiały do wypełnień kanałów korzeniowych;
  • ćwieki gutaperkowe;
  • masa wyciskowa alginatowa;
  • masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu;
  • nici chirurgiczne;
  • szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.

 

Wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

  • światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie;
  • laki szczelinowe;
  • lakiery;
  • cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

 

Wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przysługujących kobietom w ciąży i w okresie połogu 

  • cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie gwarantowanych świadczeń stomatologicznych

 

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej