Skip to main content

Dla pacjenta

Wykazy materiałów stomatologicznych

19 październik 2010

 

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu gwarantowanych świadczeń zdrowotnych:

 • materiał do wypełnień czasowych;
 • cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy;
 • cementy glasjonomerowe;
 • kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych
  (od 3+ do +3, od 3- do -3); 
 • amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2;
 • materiały do wypełnień kanałów korzeniowych;
 • ćwieki gutaperkowe;
 • masa wyciskowa alginatowa;
 • masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu;
 • nici chirurgiczne;
 • szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.

 

Wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

 • światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie;
 • laki szczelinowe;
 • lakiery;
 • cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

 

Wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przysługujących kobietom w ciąży i w okresie połogu 

 • cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie gwarantowanych świadczeń stomatologicznych

 

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej