Skip to main content

Dla pacjenta

Badania laboratoryjne i obrazowe u lekarza POZ

19 październik 2010

 

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne i mikrobiologiczne.

 

W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.

 

Zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych próbek. Zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent jest zadeklarowany.

 

Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje i za które płaci lekarz POZ ze środków finansowych otrzymywanych z NFZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badań zostały podpisane umowy.

 

Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego.

 

Lekarz POZ  może wystawić zlecenie na badania m.in.:

 • spirometrii,
 • kolonoskopii,
 • gastroskopii,
 • RTG płuc 

 

Lekarz POZ może wystawić również zlecenie na  dodatkowe badania, które mogą pomóc mu postawić diagnozę:

 • żelazo– całkowita zdolność wiązania - TIBC,
 • PSA,
 • FT3,
 • FT4,
 • USG tarczyc i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek,
 • USG moczowodów i pęcherza,
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego;
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.

 

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, 
 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

 

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód, 
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • stężenie transferyny,
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • minotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL
 • ferrytyna,

 • witamina B12,

 • kwas foliowy,

 • anty-CCP,

 • CRP – szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6 roku życia),

 •  przeciwciała anty-HCV.

 

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

 

Badania kału:

 • badanie ogólne,

   

 • pasożyty,

   

 • krew utajona - metodą immunochemiczną,

   

 • antygen H. pylori.

 

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

 

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem

 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,

 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella,

 • Strep-test.

 

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

  

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej

 

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcie czaszki i zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Stan na dzień: 18 lipca 2022 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej