Skip to main content

Rozwiązanie umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w Glinniku II 46 A

 

Z dniem 31 stycznia 2024 r. na wniosek Świadczeniodawcy rozwiązaliśmy umowę na świadczenia lekarza POZ w filii w Glinniku II 46 A.

Pacjenci zadeklarowani do NZOZ w Lubochni, filia w Glinniku II 46 A zostaną objęci opieką poradni w Lubochni ul. Łódzka 17.

Pacjenci mogą bezpłatnie dokonać zmiany poradni, składając nową deklarację także u innego świadczeniodawcy.

Lista poradni POZ, do których można złożyć deklarację wyboru jest tutaj.

Źródło: ŁOW NFZ