Skip to main content

Rozwiązanie umowy w zakresie POZ z NZOZ VIGOR Aneta Stankowska

 

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju POZ w zakresie lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz przy ul. Podleśnej 2 w Smardzewie  z podmiotem leczniczym:  NZOZ "VIGOR" Aneta Stankowska.

Świadczenia w rodzaju POZ dla pacjentów zadeklarowanych do NZOZ „VIGOR” są udzielane przez podmiot leczniczy: NZOZ NYGAMED w Smardzewie, przy ul. Podleśnej 2.

Jednocześnie ŁOW NFZ informuje, że pacjenci którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VIGOR" w Smardzewie mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Stan na dzień: 12 stycznia 2024 r.

Źródło:  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej