Skip to main content

Dla pacjenta

Poradnie neonatologiczna i ginekologiczno-położnicza w Piotrkowie Trybunalskim - informacja dla pacjentów

Szanowni Państwo,

ponownie informujemy, że od 01.02.2023 r. nie obowiązuje umowa z Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie:

  • poradni ginekologicznej przy ul. Roosevelta 3,
  • poradni neonatologicznej przy ul. Armii Krajowej 15.

 

Ważne:

  • pacjenci mają prawo wyboru placówki medycznej spośród tych, które aktualnie posiadają umowę z Funduszem w danym zakresie świadczeń;
  • nie jest wymagane skierowanie do poradni położniczo-ginekologicznej;
  • skierowanie jest wymagane do poradni neonatologicznej.

 

Informacje o placówkach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej m.in w poradniach specjalistycznych na podstawie umowy z NFZ znajdują się na stronie internetowej.

a także pod numerem bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta TIP 800 190 590 (czynnej całodobowo 7 dni w tygodniu).

  

  • Pacjent ma prawo do otrzymania kopii swojej dokumentacji medycznej, w tej sprawie należy zgłosić się do administracji Szpitala.
  • W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz pierwszy opłata za wydanie tej dokumentacji nie jest pobierana.
  • O wystawienie skierowania do poradni neonatologicznej można zwrócić się do lekarza POZ, pod którego opieką znajduje się dziecko.

 

Źródło: Wydział Obsługi Klienta i Profilaktyki