Skip to main content

Dla pacjenta

Leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży w Buczku

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2022 r., na wniosek świadczeniodawcy, rozwiązaliśmy umowę z SPZ POZ w Buczku, ul. Szkolna 3A na leczenie stomatologiczne w zakresie  dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

 Wykaz  gabinetów stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. z umową z ŁOW NFZ jest tutaj.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu