Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy w zakresie POZ z Przychodnią TOLEK sp. z o. o

Informujemy, że z dniem 31 października 2022 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz przy ul. Wrocławskiej 20 w Łodzi z Przychodnią TOLEK sp. z o. o.

Świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dla pacjentów zadeklarowanych do Przychodni TOLEK są udzielane przez podmiot leczniczy Lepszy Wzrok Zdzieszyńska i Zdzieszyński sp. j. w Łodzi, przy ul. Piwnej 47.

Jednocześnie ŁOW NFZ informuje, że pacjenci, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy Przychodnia TOLEK sp. z o. o. w Łodzi, mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru, znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej.