Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Wizja V Sp. z o.o. w zakresie badań tomografii komputerowej w placówce w Łasku przy ul. Warszawskiej 79

Informujemy, że z dniem 27 września 2022 r. na wniosek podmiotu Wizja V Sp. z o.o. zostanie rozwiązana umowa na realizację świadczeń w zakresie badań tomografii komputerowej w placówce w Łasku, przy ul. Warszawskiej 79.

Wykaz pozostałych placówek, realizujących świadczenia we wskazanym zakresie wraz z przewidywanym terminem oczekiwania jest dostępny na stronie:
https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej