Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 maja 2022 r. została zawarta umowa na realizację świadczeń w rodzaju POZ w zakresie położnej poz  przy ul. Zielonej 13 w Poddębicach z NZOZ „EPIONE” spółka komandytowa.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu