Skip to main content

Dla pacjenta

Zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 września 2021 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zaopatrzenie w wyroby medyczne:

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne: Radiomedic Maria Mucha, Elsnera 19, 92-504 Łódź, 
  • zaopatrzenie w środki pomocnicze: Radiomedic Maria Mucha, Elsnera 19, 92-504 Łódź oraz Medi Partner Łukasz Rogaliński, Marynarska 52/2, 91-850 Łódź.

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ www.nfz-lodz.pl.

Źródło: Dział POZ i ZwW