Skip to main content

Dla pacjenta

Nowa poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej w Tomaszowie Mazowieckim

Informujemy, że z dniem 1 września 2021 r., została zawarta umowa w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej z NZOZ DentiMed, ul. Smugowa 1/11/18, z miejscem udzielania świadczeń w Tomaszowie Mazowieckim przy  ul. Bohaterów 14 Brygady 17.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim