Skip to main content

Dla pacjenta

Interenetowe Konto Pacjenta - praktyczny informator

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to narzędzie, które ma ułatwić wygodne korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować rozproszone informacje medyczne o Twoim stanie zdrowia w jednym miejscu. To bezpłatne konto ma każdy, kto ma PESEL.


ZNAJDZIESZ TU INFORMACJE O:

 • e-receptach wystawionych, zrealizowanych, a także o tych, które zostały zrealizowane częściowo
 • wystawionych skierowaniach i e-skierowaniach na badania lub do sanatorium i stanie ich realizacji
 • historii twoich wizyt u lekarza w ramach NFZ (wizyty prywatne nie są widoczne w twoim IKP)
 • zaplanowanych wizytach u lekarza w ramach NFZ
 • pomocy, jakiej ci udzielono, a także, ile NFZ zapłacił za dane świadczenie
 • e-zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich wystawionych w związku z chorobą i macierzyństwem
 • udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków
 • o tym, kto i kiedy cię zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki
 • liście twoich wyrobów medycznych zrefundowanych przez NFZ

POPRZEZ IKP MASZ:

 • możliwość zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • możliwość upoważnienia kogoś do odbioru Twoich recept lub wglądu do Twojej dokumentacji medycznej
 • możliwość złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • dostęp do informacji ważnych w czasie pandemii:
 • wyniku testu na koronawirusa.
 • informację, do kiedy masz przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej,
 • Unijny Certyfikat COVID (UCC), który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID-19, negatywny wynik testu na koronawirusa lub informację o byciu ozdrowieńcem.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ IKP

WAŻNE! Do Narodowego Funduszu Zdrowia i Centrum e-Zdrowia zgłosisz nieprawidłowości, które zauważyłeś w swoim IKP, ale tylko te, które dotyczą świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (na NFZ).
Każde użycie zakładki „Zgłoś nieprawidłowość” to nowe zgłoszenie, które rozpoczyna postępowanie wyjaśniające w Narodowym Funduszu Zdrowia. NIE ZGŁASZAJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI BEZ UZASADNIONEJ PRZYCZYNY. Możesz zostać poproszony o złożenie wyjaśnień w zgłoszonej sprawie, także przed organami ścigania. Pamiętaj, że Twoje dane zostaną przekazane do placówki medycznej, na którą zgłaszasz nieprawidłowość.

CO MOŻESZ ZROBIĆ, GDY W INTERNETOWYM KONCIE PACJENTA ZOBACZYSZ PONIŻSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI?


1. Nie widzę konta dziecka w moim IKP


Dane dziecka w IKP widzi ten z rodziców, który zgłosił dziecko jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego pracodawcy.
Jeżeli Twoje dziecko jest zgłoszone przy Tobie do ubezpieczenia zdrowotnego, a nie widzisz go w IKP, wyślij zgłoszenie do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego z Twoim miejscem zamieszkania. Zgłoszenie możesz przesłać przez swoją skrzynkę ePUAP, bądź listownie, podając w nim swoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, tj.: imię, nazwisko i numer PESEL. CHROŃ SWOJE DANE OSOBOWE, NIE PRZESYŁAJ ICH MAILEM.


Rodzic, który ma dostęp do IKP dziecka, może upoważnić drugiego rodzica do dostępu do IKP dziecka. Informacje jak to zrobić znajdziesz pod linkiem:


https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/tata-i-mama-z-dostepem-do-ikp-dziecka

 

2. Przestałem mieć dostęp do konta dziecka w IKP

Przyczyną utraty dostępu do konta dziecka w IKP może być własny tytuł ubezpieczenia posiadany przez dziecko.


Dziecko ma własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego gdy:

 • pobiera świadczenie rentowe
 • rozpoczyna staż bądź praktyki
 • otrzymuje stypendium sportowe, z którego pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • jest zatrudnione jako pracownik młodociany (umowa o pracę, ale nie umowa zlecenie)
 • rozpoczyna prowadzenie własnej działalności gospodarczej (np. studenci)

W chwili, gdy dziecko uzyskuje własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, zostaje wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego rodzica. Skutkuje to brakiem dostępu do IKP dziecka w IKP rodzica.


Jeśli chcesz uzyskać ponownie dostęp do IKP dziecka, które ma własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego złóż wniosek do Centrum e-Zdrowia. Wniosek składa się na specjalnym formularzu. Otrzymasz go drogą e-mailową, po wysłaniu wiadomości na adres: ikp- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ważne! Masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci tylko do 18. roku życia

3. W IKP widzę świadczenie zdrowotne, którego nie zrealizowałem w ramach NFZ

Jeżeli w IKP zauważyłeś świadczenie zdrowotne, z którego nie korzystałeś w danej placówce, zgłoś je przez kliknięcie zakładki „Zgłoś nieprawidłowość”. Zanim zgłosisz nieprawidłowość zastanów się, czy świadczenie nie było udzielone w formie teleporady, która także jest wizytą lekarską. Zwróć także uwagę, że świadczenie może być realizowane w formie podwykonawstwa przez inny podmiot – to też jest sytuacja prawidłowa.
Każde użycie zakładki „Zgłoś nieprawidłowość” automatycznie generuje jeden wniosek. Zostaje on przekierowany do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i tam jest rozpatrywany. NIE ZGŁASZAJ WIELOKROTNIE TEJ SAMEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI – wydłuża to postępowanie, spowoduje spowolnienie w rozwiązaniu twojej sprawy.
Zgłaszając nieprawidłowość rozpoczynasz postępowanie wyjaśniające wobec swojego świadczeniodawcy. Wyrażasz również zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych swojemu świadczeniodawcy, w celu weryfikacji zgłoszonej nieprawidłowości.

4. Zapłaciłem za świadczenie zdrowotne i widzę w IKP, że NFZ również za nie zapłacił

W przypadku, gdy w IKP zobaczysz podwójne finansowanie danego świadczenia, czyli zapłaciłeś za nie Ty i NFZ – zgłoś nadużycie. Zgłoś sprawę do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnego z Twoim miejscem zamieszkania za pomocą skrzynki ePUAP bądź listownie.
WAŻNE! Aby Narodowy Fundusz Zdrowia mógł rozpocząć procedurę wyjaśniającą wobec wskazanego przez Ciebie świadczeniodawcy, musisz posiadać dokument potwierdzający dokonanie opłaty za dane świadczenie, np. paragon, fakturę.

5. W IKP widzę receptę wystawioną na moje dane osobowe na leki, których nie przepisał mi lekarz

Kiedy w Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz receptę, która została wystawiona na Twoje dane osobowe, w pierwszej kolejności wejdź w szczegóły recepty i sprawdź, czy jest refundowana, czy płatna 100%.
W przypadku recepty refundowanej, przy „odpłatności” widnieje znak refundacji oznaczony literą ”R”. Nieprawidłowość takiej recepty zgłoś do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego z twoim miejscem zamieszkania. Narodowy Fundusz Zdrowia po otrzymaniu zgłoszenia rozpocznie postępowanie wyjaśniające.
W przypadku recepty nierefundowanej, w szczegółach recepty w „odpłatności” widnieje znak „100%”. Oznacza to, że dana recepta nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli chcesz zgłosić nieprawidłowość recepty z odpłatnością 100%, prześlij zgłoszenie do Centrum e-Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie może rozpocząć postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy recepta jest pełnopłatna – na 100%.

 

Źródło: Centrala NFZ