Przejdź do głównej treści

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Instytutem Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi w zakresie toksykologii klinicznej

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 czerwca 2021 roku, na wniosek Instytutu Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi, umowa o udzielanie świadczeń w Izbie Przyjęć mieszczącej się przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 w Łodzi, została rozwiązana.

Powyższe związane jest ze złożonym do Funduszu wnioskiem o cesję kontraktu realizowanego w IMP w Łodzi (w zakresie: toksykologia kliniczna – hospitalizacja) na rzecz SP ZOZ CSK UM w Łodzi

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej