Skip to main content

Dla pacjenta

Ważne zmiany dla pacjentów w NZOZ Eskulap w Białej Rawskiej

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2021 r. na wniosek świadczeniodawcy: NZOZ „ESKULAP” w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 55, zostanie rozwiązana umowa z NFZ na leczenie pacjentów w poradniach: logopedycznej, reumatologicznej, okulistycznej, położnictwa i ginekologii oraz w poradni fizjoterapii ambulatoryjnej.

Wykaz poradni, w których pacjenci mogą się leczyć bezpłatnie w zakresach wymienionych wyżej wraz z pierwszym wolnym terminem wizyty jest w Informatorze o Terminach Leczenia na stronie: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ lub pod nr. bezpłatnej całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach