Skip to main content

Dla pacjenta

Zmiana miejsca udzielania świadczeń NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej dla Dzieci i Dorosłych w Bełchatowie

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że podmiot NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej dla Dzieci i Dorosłych w Bełchatowie, ul Sienkiewicza 19 zmienił miejsce udzielania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna. O dnia 15 marca 2021 r. ww. świadczenia będą udzielane pod adresem: Bełchatów, ul. 1-go Maja 4.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim