Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy w zakresie świadczeń lekarza poz z NZOZ Medyk sp. j. w Radomsku przy ul. Fredry 12

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 roku, została rozwiązana umowa w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Radomsku, ul. Fredry 12 przez podmiot leczniczy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk sp.j.

Jednocześnie informujemy że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk sp. j. posiada nadal umowę w zakresie świadczeń lekarza poz w Radomsku, ul. Batorego 3.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim