Skip to main content

Dla pacjenta

Poradnia POZ w Dąbrówce-Sowice

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2020 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Ogrodowej 8 w Dąbrówce-Sowice przez NZOZ Małgorzaty Kotkowskiej.


Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Ogrodowej 8 w Dąbrówce-Sowice są udzielane przez poradnię Qmedica Krzysztof Bańkowski Sp. j., z którym od 1 stycznia 2021 r., zawarliśmy umowę. W poradni będą udzielane świadczenia przez: lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarkę szkolną.

Lista pozostałych poradni POZ, do których pacjent może złożyć deklarację wyboru jest tutaj.


Źródło: WŚOZ