Skip to main content

Dla pacjenta

Korzystanie ze świadczeń poza kolejnością

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o przysługującym części pacjentów prawie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Uprawnienia te dotyczą m.in. kombatantów oraz inwalidów wojennych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ŁOW NFZ.

Podstawa prawna: art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej