Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy w zakresie POZ z NZOZ Centrum Medyczne Wiesław Guziak

21 grudzień 2020

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 30 listopada 2020 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez podmiot leczniczy NZOZ Centrum Medyczne Wiesław Guziak sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopcińskiego 32 w Łodzi.

Kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na danym obszarze, do zabezpieczenia świadczeń pacjentom, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy, którego umowa uległa rozwiązaniu, został wskazany podmiot leczniczy NZOZ Centrum Medyczne GUZIAK PLUS sp. z o. o. sp. k. realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przy ul. Kopcińskiego 32, ul. Bartoka 23 oraz ul. Strykowskiej 59 w Łodzi.

Jednocześnie, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pacjenci którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy NZOZ CM Wiesław Guziak sp. z o.o. mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej