Skip to main content

Dla pacjenta

Informacja dotycząca punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy ul. Sterlinga 18/2U

Narodowy Fundusz Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że z dniem 30 listopada 2020 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi (miejsce udzielania świadczeń: Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 54).

W ww. miejscu z dniem 1 grudnia 2020 r. świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będzie udzielał podmiot leczniczy Miejskie Centrum Medyczne JONSCHER w Łodzi, ul. Sterlinga 19/2U – wejście od ul. Rewolucji 1905 r. nr 54.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej