Skip to main content

Dla pacjenta

Uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

od dnia 24 października 2020 r. do odwołania,
uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność.


Jeżeli posiadasz potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma rozpocząć się od dnia 24 października 2020 r.nie jedź, pozostań w domu!

 

Oryginał skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy odesłać do swojego oddziału wojewódzkiego.

 

Skierowanie do sanatorium będzie mogło zostać zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących. Szczegółowych informacji udzielą oddziały wojewódzkie NFZ.

 

Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie uzdrowiskowe przed dniem 24 października 2020 r., kontynuują leczenie zgodnie z harmonogramem.

 

Szczegółowe informacje pod numerami tel.:

  • 42 275 40 89
  • 42 275 40 83

w godzinach 9:00 - 15:00.

 

Źródło: Centrala NFZ