Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne z Centrum Medycznym Ogrodowa w Skierniewicach

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje że z dniem 31 sierpnia 2020 r. na wniosek świadczeniodawcy: Centrum Medyczne "OGRODOWA" w Skierniewicach, ul. Ogrodowa 21/23, umowa nr 053/230041/07/010/20N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne została rozwiązana.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach