Skip to main content

Dla pacjenta

Zmiana miejsca udzielania świadczeń w Rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o dodatkowym miejscu udzielania świadczeń, w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna – utworzonym przez świadczeniodawcę o sygnaturze umowy: 053/230213/01/050/20 PRZYCHODNIA RAWKA s.c. A. Kozłowska, P. Tokarzewski, 96-100 Skierniewice, ul. Domarasiewicza 3/5, nowe miejsce udzielania świadczeń Kowiesy 74, od 01 lipca 2020 roku w zakresie: lekarz poz, pielęgniarka poz, pielęgniarka szkolna.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach