Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb., w zakresie endokrynologii dla dzieci

13 maj 2020

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 marca 2020 r. na wniosek Świadczeniodawcy: Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb., miejsce realizacji świadczeń Piotrków Tryb., ul. Armii Krajowej 11, została rozwiązana umowa nr 054/140050/02/010/20 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci.

Świadczeniodawcy realizujący umowę w zakresie endokrynologii dla dzieci:

  • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź-Górna
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź,
  • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Józefa Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź-Widzew

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim